Al het nieuws

Reorganisatie Ampleon

Naar wij hebben begrepen zijn er CNV leden die een aanzegging hebben gekregen in verband met een reorganisatie. Uiteraard spijt ons dat enorm en wensen wij een ieder die het aangaat heel veel sterkte in deze periode.
Het lijkt ons goed om gegeven de omstandigheden erop te wijzen dat Gerard Kemna en Albert van Zuijlen namens de bonden plaats zullen nemen in de begeleidingscommissie. Deze commissie is er voor om werknemers die aangezegd zijn te helpen met vragen over de gang van zaken of over bijvoorbeeld de toepassing van het sociaal plan. Het viel ons op dat er over het bestaan van deze commissie of de bezetting ervan niet of nauwelijks is gecommuniceerd.

Tot slot zullen wij al onze leden altijd bijstaan met raad en daad indien daar behoefte aan is.

Arthur Bot
bestuurder CNV Vakmensen
M : 06 - 20 44 51 90
E : a.bot@cnvvakmensen.nl