Al het nieuws

Cao-overleg bij Ampleon gestart

Op woensdag 7 april jl. zijn de cao-onderhandelingen bij Ampleon weer gestart. De huidige cao is ruim een maand geleden op 1 maart afgelopen. CNV heeft er alles aan gedaan om te komen tot een breed gedragen voorstellenpakket, mede dankzij alle leden die onze cao enquete hebben ingevuld. Samen met de andere bonden hebben wij de volgende voorstellen op tafel gelegd.
 • Looptijd: 1 maart 2021 tot en met 31 december 2022.
 • Loon: 4 procent loonsverhoging op basis van 12 maanden. De ‘merit increase’ individuele verhoging dient te zijn voorzien van een vaste factor verhoging, te weten 1, en middels een tabel/groeimatrix in de cao te zijn vastgelegd.
 • LTI’s: wij stellen voor om een duidelijke en objectiveerbare methodiek af te spreken voor de verdeling van aandelen onder alle werknemers.
 • Duurzaam inzetbaar: wij stellen voor dat er een recht komt voor werknemer vanaf 60 jarige leeftijd om volgens een schema van 80 procent werk met 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw te werken. Ook kan er per periode van vijf jaar maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur worden gebruikt voor verlof of het sparen daarvan tot maximaal 100 weken inclusief bestaande verlofmogelijkheden.
 • Beoordeling: wij stellen voor om een andere beoordelingsmethodiek overeen te komen dan het huidige PRD systeem. Het huidige systeem wordt nauwelijks zinvol of minder zinvol geacht. Bij voldoende functioneren ontvangen werknemers een verhoging van het individuele loon conform tabel.
 • Sociaal plan: wij stellen voor het bestaande sociaal plan te verlengen tot 1 juli 2023 met uitzondering van artikel 9.3.2 (cap oude KRF), deze bepaling moet worden geschrapt. Artikel 9.2.4. willen wij meer in lijn brengen door de correctiefactor bij 5 jr op 1.5 te zetten en bij 5-10 jr op 1.7 te zetten.
 • Thuis- en woon-werkvergoeding: wij stellen voor om in geval van thuiswerk een netto vergoeding van €2,50 netto per dag toe te kennen tenzij op kantoor wordt gewerkt, dan telt de normale woon-werkvergoeding.
 • AIP: de AIP content is instemmingsplichting. Artikel 5.3.2. willen wij daarom aanpassen dat het eindigt met ‘.. en wordt aan het begin van het kalenderjaar ter instemming aan de OR voorgelegd.’
 • Vitaliteit: uit het laatste onderzoek naar het wel en wee van de Ampleon werknemers bleek dat er ten aanzien van bewegen nog ruimte over is voor verbetering. Wij stellen voor dat een vitaliteitscoach eenmalig een rondje Ampleon doet met tips en trucs. Werknemers kunnen op basis van vrijwilligheid deelnemen.
 • 5 mei feestdag: wij stellen voor om de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid (werkgevers en werknemers) over te nemen en 5 mei als feestdag te definiëren.
 • Contributie: via de WKR regeling kan de netto vakbondscontributie worden vergoed aan vakbondsleden. Wij stellen voor om de bestaande WKR ruimte daarvoor aan te wenden.

Alhoewel Ampleon bij aanvang van het proces heeft laten weten helemaal geen cao-overleg te willen, zowel de cao als individuele loonsverhogingen op 0% (!) te houden, denkt een grote meerderheid van onze leden daar heel anders over. Op 19 april a.s. wordt het overleg daarom toch voortgezet en is Ampleon aan de beurt met een reactie op onze voorstellen.

Vind jij ook dat er overleg over een goede cao moet komen? Verstevig het draagvlak, word lid van het CNV en beslis mee over jouw belangen. Wij houden je op de hoogte! https://www.cnvvakmensen.nl/caos/metalektro/cao-ampleon

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Gerard Kemna en Albert van Zuijlen
Arthur Bot, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl


Downloads