Update na tweede onderhandelingsronde Tankstations en Wasbedrijven

Tweede onderhandelingsronde constructief verlopen, nog geen loonbod.

Op dinsdag 7 november 2023 vond de tweede onderhandelingsronde plaats voor de nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven. De werkgevers verenigd in BETA en BOVAG, hebben gereageerd op de gezamenlijke voorstellen van de vakbonden. Op sommige punten lijken we dichter bij elkaar te komen, zoals bij de aanpassing/aanscherping van de reiskostenregeling woon-werkverkeer (artikel 24a). Echter, er zijn andere punten die voor werkgevers nog onbespreekbaar zijn, zoals het schrappen van de wachtdag bij ziekte (artikel 35 cao) en het instellen van een regeling voor vervroegd uittreden (RVU-regeling). Werkgevers geven aan dat dit laatste onbetaalbaar is. Op dit moment is het te vroeg in het onderhandelingsproces om al specifieke afspraken te kunnen maken met werkgevers.

Loonvoorstel

Werkgevers erkennen wel de noodzaak van een aanzienlijke investering met betrekking tot het loon, met name om de effecten van de stijging van het wettelijk minimumloon op te vangen. Ook wil men de krapte in het personeel opvangen door het loon te verbeteren en het loongebouw marktconform te maken. Tot concrete voorstellen is het echter nog niet gekomen. We verwachten dat er tijdens de volgende onderhandelingen een loonvoorstel op tafel zal komen.

We blijven hoopvol dat we in de juiste richting blijven bewegen tijdens de volgende bijeenkomst, op voorwaarde dat er een degelijk loonvoorstel komt van de werkgevers. De volgende onderhandelingsronde staat gepland op woensdag 22 november 2023. We houden jullie op de hoogte. Voor eventuele vragen kunnen jullie gerust contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

Mede namens Kaj Gründemann (bestuurder CNV Vakmensen),

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 60 18 19
 g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error