Heb je een vraag of opmerking?

Het overleg verloopt constructief, er is nog een extra onderhandelingsronde nodig.

Op woensdag 22 november 2023 onderhandelden de vakbonden en de werkgeversorganisatie BETA en BOVAG voor de derde keer over de nieuwe cao Tank en Was.

In die onderhandelingen, die in een goede en constructieve sfeer verliepen, zijn er een paar belangrijke stappen gezet in de juiste richting. Het is echter voor de gezamenlijke vakbonden nu nog onvoldoende om te komen tot een nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven.

Hieronder de uitkomsten van enkele belangrijke voorstellen:

Loon en looptijd

Voorstel werkgevers: een looptijd van één jaar.

Voor een éénjarige cao bieden de werkgevers een loonsverhoging van € 185,- bruto per maand (fulltime) voor iedereen per 1 januari 2024. Dat komt bij een brutosalaris van € 2.500,- per maand (het gemiddelde in de branche) neer op 7,4%.

De lonen voor de jeugdschalen gaan fors omhoog in het voorstel van de werkgevers, en dan met name de 15 t/m 19-jarigen met loonstijgingen van 30% tot 42%! Dat is een mooie stap in het aantrekkelijker maken van de sector voor jongeren.

Dat voorstel over het loon vinden we als vakbonden een mooie stap in de goede richting, maar dat is niet voldoende om de inflatie van het afgelopen jaar volledig te compenseren.  

Andere toezeggingen van BETA en BOVAG

Werkgevers stellen verder voor om de toeslagen voor nachtelijke uren uit te breiden van 00.00-06:00 naar 23:00-06:00 uur.
De werkgevers gaan mee in ons voorstel om werknemers de keuzevrijheid te geven of overuren in geld of in tijd wordt vergoed.

Kwaliteitsafspraken

Een aantal voorstellen die wij hebben gedaan voor moderne afspraken, zoals eerder met pensioen (RVU), generatiepact uitbreiden (60-80-100), verhogen weekendtoeslag, hebben de werkgever resoluut afgewezen. Het hoge verzuim in de sector willen de werkgevers samen met ons nader in de Arbo-commissie bekijken en met concrete plannen komen gedurende de looptijd van de cao. Ook wil men de rusttijden uit de Arbeidstijdenwet opnemen in de cao. Over een aantal andere voorstellen, bijvoorbeeld over het verhogen van de nachttoeslag en een eerlijke reiskostenvergoeding moeten de werkgevers nog nadenken. Al met al is er sprake van een concrete beweging bij werkgevers, is er een mooi openingsbod gedaan op het loon(gebouw), maar is het nog als totaalpakket onvoldoende. Vakbonden hebben de werkgevers uitgedaagd om met een beter bod te komen. Zij gaan zich nu beraden en komen hierop terug bij ons.

De volgende en extra onderhandelingsronde is op vrijdag 1 december 2023. Dan zal duidelijk worden of we tot overeenstemming kunnen komen.

Heb je vragen dan wel opmerkingen, laat het ons weten.

Meepraten en reageren

Heb je vragen dan wel opmerkingen, laat het ons weten. Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Mede namens Kaj Gründemann (bestuurder CNV Vakmensen),

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 60 18 19
E  g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error