Uitnodiging voor uitleg aanpassing ProfCore pensioen

We hebben meerdere keren met je werkgever aan tafel gezeten over je huidige pensioenregeling bij ProfCore Detachering. Door wijzigingen in de cao moet nu ook over de ploegentoeslag pensioen worden opgebouwd. Daarover willen we jullie informeren tijdens een bijeenkomst op donderdag 1 december.

De wijziging gaat in op 1 januari 2023. Dit geldt natuurlijk niet voor mensen die in ploegen werken. De verplichting om ook pensioen op te bouwen over de ploegentoeslag, is ook conform het ingezette overheidsbeleid om zoveel mogelijk inkomen uit arbeid pensioengevend te maken. Daarmee wordt je ouderdomspensioen bij het bereiken van de AOW-leeftijd hoger.

Bijeenkomst
Om je te informeren over de gevolgen van deze verandering, houden we een gezamenlijke bijeenkomst voor de leden van ABW, CNV en FNV.
Wanneer: donderdag 1 december
Waar: kantoor Vakbond ABW aan de Valkenburgerweg 75 te Heerlen.
Tijdstip: 18.30 uur.

Digitaal deelnemen

Mocht je door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je ook digitaal deelnemen. Klik dan om donderdag 1 december om 18.30 uur op deze link.
Tijdens deze bijeenkomst zal er een uitgebreide toelichting zijn en zullen we je informeren over wat de wijziging betekent voor je toekomstig pensioen alsook voor het nabestaandenpensioen. We zullen ook verschillende voorbeelden van berekeningen tonen.
Natuurlijk is het ook mogelijk om vragen te stellen.

Parkeren

Als je naar deze bijeenkomst komt met de auto, dan kun je aan de achterzijde van het kantoor gratis parkeren. We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen je welkom te mogen heten op de fysieke of digitale bijeenkomst.

Heb je nog vragen, dan horen we dat graag. Dat kun je doen via jouw cao pagina of via de mail.

Mede namens kaderlid Martin Winkens,

Ed Leunissen
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06-29023284
E: e.leunissen@cnvvakmensen.nl