Uitnodiging online SZS Hiswa bijeenkomst: 18 januari over gezond werken (11:00-12:30)

leeg

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! In de SZS en Hiswa sectoren kijken we naar de mogelijkheden om de inzetbaarheid van medewerkers op langere termijn goed te houden. Graag nodigen we je daarom uit als werknemer voor een online bijeenkomst op dinsdag 18 januari van 11:00 tot 12.30. Heb je interesse? Laat dat dan nu weten en mail naar e.maas@cnvvakmensen.nl.

Om gezond te werken heb je als werknemer als het goed is invloed op je werkvermogen. Ben je bijvoorbeel voldoende bekwaam, gezond en gemotiveerd in je werk? In de online bijeenkomst op dinsdag 18 januari willen we de volgende zaken met jullie in de SZS en Hiswa sectoren bekijken:

  • Zijn er risico’s voor jullie inzetbaarheid? Zo ja welke risico’s: denk aan gezondheid, arbeidsomstandigheden, juiste opleiding, motivatie etc.
  • Gaat het werk in de komende 5-10 jaren veranderen en welke invloed heeft dat op jullie inzetbaarheid?
  • Welke maatregelen zijn er te nemen om inzetbaarheid te behouden en te bevorderen? Wat werkt daarin volgens jou?
  • Wat kan je zelf goed regelen, wat zou de werkgever kunnen betekenen?
Heb je interesse? Mail dan naar: e.maas@cnvvakmensen.nl

Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen