Al het nieuws

Uitnodiging ledenbijeenkomst stemming Sociaal Plan Syntegon

Graag nodigen wij jullie uit voor de gezamenlijke ledenbijeenkomst met CNV, FNV en De Unie om het Sociaal Plan aan jullie voor te leggen ter stemming. Wij zien jullie graag op maandag 16 mei om 13.00 uur in dezelfde zaal als de vorige keer.

Onderhandelingen
Na de ledenraadpleging op 26 april 2022 hebben wij nog twee keer overleg gehad met de werkgever over de totstandkoming van een Sociaal Plan bij de op handen zijnde reorganisatie.

Houding werkgever
De werkgever heeft in deze overleggen steeds heel erg vastgehouden aan het Sociaal Plan (van Weert) wat hij in de personeelsbijeenkomst aan jullie heeft voorgehouden. Dit plan heeft een beëindigingsvergoeding met de transitievergoeding en factor 1,8.

Resultaat
Wij hebben mede op basis van jullie informatie zoveel mogelijk specifieke “Schiedam” gevolgen willen regelen in een nieuw Sociaal Plan. Dit is volgens ons redelijk gelukt!
Wat we (nog) niet hebben afgesproken is een extra toeslag voor mensen die langer moeten blijven, omdat het werk nog niet is opgeleverd. Verder is de factor wel iets verhoogd, maar ligt zeker niet op het niveau van de oude Kantonrechtersformule.

Uitnodiging
Wij willen het resultaat van onze onderhandelingen aan de leden ter stemming voorleggen en nodigen jullie uit voor een bijeenkomst op 16 mei 2022 om 13.00 uur bij Syntegon (dezelfde zaal als de vorige keer). Alleen leden kunnen hun stem uitbrengen. Heb jij een collega die nog geen lid is, maar wel wil meestemmen? Maak diegene dan zo snel mogelijk lid via https://www.cnv-ledenwerven.nl/.

Bijgaand zenden wij de concepttekst van het onderhandelingsresultaat.

Namens de CNV onderhandelingsdelegatie,

Sander Smits (kaderlid)

en

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl


Downloads