Stem over het principeakkoord cao Tankstations en Wasbedrijven

Gisteren, donderdag 13 januari 2022, hebben wij als gezamenlijke vakbonden een eerste onderhandelingsronde met de werkgeversverenigingen BETA en BOVAG gevoerd en we hebben gelijk een principe-akkoord weten te bereiken voor een tweejarige cao Tankstations & Wasbedrijven.

De onderhandeling

Jullie werkgevers hebben oog voor de moeilijke arbeidsmarkt – er is moeilijk aan goed en gemotiveerd personeel te komen- en daarom konden zij al snel een prima loonbod doen. Dit loonbod is net als in de vorige cao een loonbod in “centen in plaats van procenten”. Daar kun je veel over discussiëren, feit is dat dit voor de lagere lonen van meer betekenis is dan voor de hogere salarissen. Wij denken dat dit een mooie stap voorwaarts is, financieel gezien.

Hoofdpunten

De looptijd is voor twee jaar: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
Twee keer een loonsverhoging: op 1 februari aanstaande: € 90,- loonsverhonging en op 1 maart 2023 ook € 90,-. loonsverhoging. Voor beide loonsevrhogingen wordt uitgegaan van een voltijds dienstverband, anders naar rato.

Het generatiepact, de mogelijkheid om 80 procent te werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw wordt vast opgenomen in de cao, uit de pilot-fase is gebleken dat er wel degelijk behoefte aan is en dat het gewaardeerd wordt door jullie. De andere twee mogelijkheden blijven ook bestaan, dit is dan op basis van “dubbele vrijwilligheid”, dat wil zeggen dat zowel jij als de werkgever daarmee moet instemmen.

Verder hebben we afgesproken dat er een extra vrije dag komt, ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. Deze dag is bedoeld voor bijvoorbeeld opleiding, loopbaanontwikkeling of coaching, of om te werken aan je gezondheid. We hebben geen beperkte opsomming gemaakt, als jij bijvoorbeeld een dag naar de sportschool gaat kun je deze dag daarvoor gebruiken.

Ook gaan we met elkaar een werkgroep vormen waarin het imago van de branche het thema wordt: we willen kijken naar de cao zoals het functiegebouw (erg oud), een vorm van reiskostenvergoeding, duurzame inzetbaarheid en de wachtdag bij ziekte (vakbonden willen daarvan af).

Tot zover de hoofdpunten, het volledige principeakkoord stuur ik mee als bijlage.

Jij mag stemmen

Wij vragen jullie nu je stem hierover uit te brengen. Omdat we spreken over een “principeakkoord” geven wij jullie een positief stemadvies mee. Krijg je deze nieuwsbrief per post of werkt de link bij jou niet dan kun je de stemming ook op de cao-pagina vinden. Ga daa naar www.cnvvakmensen.nl/cao's en type Tankstations in de zoekbalk.

Geef hier je stem

Vragen stellen en meepraten

Op de cao-pagina kun je de laatste info over jouw cao vinden en ook meepraten en je vraag stellen.  Ga naar de cao-pagina.
Na de stemming kom je vanzelf op de cao-pagina. En ook op Facebook zijn we te vinden. 

Met vriendelijke groet en alvast een goed weekeinde!

Gerard van Dijk
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 20601819
E G.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error