Onderhandelingsresultaat cao Grh. in Banden en Wielen. Breng je stem uit!

We zijn er vlak voor de kerstdagen in geslaagd met de werkgevers in de Grh. in Banden en Wielen een onderhandelingsresultaat af te sluiten voor een nieuwe cao. Leden mogen hierover hun stem uitbrengen maar tot dusver hebben weinig leden gereageerd. De feestdagen zullen hierin een rol hebben gespeeld dus nogmaals de oproep om je stem nog dit weekend uit te brengen!

Onderhandelingsresultaat

Het overleg was soms taai maar we zijn er in geslaagd een resultaat te bereiken wat we de leden graag voorleggen. Dit onderhandelingsresultaat gaat over een loonontwikkeling van ruim 7%, reiskosten, werkdruk, duurzame inzetbaarheid  en een voortzetting van een goed generatiepact waar ook de 60-80-100 regeling in opgenomen blijft. De looptijd is 15 maanden, van 2 januari 2023 tot en met 31 maart 2024.

Loonontwikkeling

Met name de loonontwikkeling springt er wat uit omdat het een verbetering van verschillende loongerelateerde onderwerpen betreft.  Zo worden de jeugdschalen (aanzienlijk) verhoogd, stijgt het wettelijk minimum loon door overheidsbeleid sowieso met iets meer dan 10% maar houden de medewerkers ook meer geld over omdat de werkgevers een extra deel van de pensioenpremie voor hun rekening nemen. Ook de uitzendkrachten profiteren hiervan.

Maar er zijn meer onderwerpen waaraan aandacht is besteed. Zo lijkt het in de cao opnemen van een reiskostenvergoeding raar maar er bleken toch veel bedrijven te zijn die geen reiskosten aan hun medewerkers wilden betalen. Domweg omdat het niet in de cao was opgenomen.

Overige onderwerpen

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat is hier bijgevoegd. Je kan je stem uitbrengen door deze link te gebruiken. Doe dat vóór 15 januari a.s.!

Vragen/opmerkingen?

Dan kun je terecht bij Arie Kasper, onderhandelaar in deze sector namens CNV Vakmensen. 

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 1320 8402
E a.kasper@cnvvakmensen.nl

Downloads