Onderhandelingen cao SZS Hiswa lopen uit op een eindbod

Op 28 november onderhandelden vakbonden en werkgevers weer om tot een nieuwe cao SZS Hiswa te komen. Dit heeft geresulteerd in een eindbod van werkgevers.

Eindvoorstel nieuwe cao SZS Hiswa

Na meerdere onderhandelingsrondes over verschillende onderwerpen zijn we er niet uitgekomen met werkgevers. Wij hebben duidelijk aangegeven dat een goed loonbod het belangrijkste onderwerp op de agenda was. Zoals gedeeld in een eerdere nieuwsbrief gaven werkgevers tijdens de eerste onderhandelingsronde op 7 november aan pas de volgende ronde met een loonbod te komen. 
Het eerste bod wat werkgevers nu op tafel legden was was een loonsverhoging van 4% per 1 januari 2023 met een cao met een looptijd van 1 jaar. Dit bod hebben de vakbonden afgewezen. Vervolgens kwamen de werkgevers met een toevoeging van een eenmalige uitkering van €250 bruto. Ook dit bod hebben vakbonden afgewezen. Wij hebben aangegeven dat de leden duidelijk hebben aangegeven een structurele loonsverhoging te willen, niet eenmalig.  
Uiteindelijk kwamen de werkgevers met een eindbod van 5% loonsverhoging per 1 januari 2023 voor een cao met een looptijd van 1 jaar. In de bijlage tref je het volledige eindbod aan. 

Wat betekent een eindbod?

Als we spreken over een eindbod van werkgevers betekent dit dat er niet verder valt te onderhandelen. Dit hebben de werkgevers de vakbonden ook duidelijk gemaakt. Dat is teleurstellend omdat je er liever met elkaar uitkomt met een voor alle partijen acceptabele cao-afspraak. 

Leden hebben het laatste woord

CNV Vakmensen legt dit eindbod van de werkgevers nu voor aan de leden. Het is zeker minder dan wat jullie, de leden, hebben gevraagd, maar het gaat uiteindelijk om wat jullie vinden. Het is erg belangrijk dat iedereen haar of zijn stem laat horen zodat we een duidelijk beeld hebben wat jullie van dit eindbod vinden. 

Stemmen

Stemmen kan door te klikken op deze link. Er zijn twee opties mogelijk. Of je stemt vóór of je stemt tegen dit eindvoorstel. Als je tegenstemt vragen we je gelijk of je bereid bent actie te voeren. Als namelijk de meerderheid tegen stemt maar niet bereid is actie te voeren, komt er geen nieuwe cao. De stemming sluit op maandag 19 december om 12 uur.  

Heb je vragen of wil je reageren?

Voor vragen kun je mij altijd een e-mail sturen of bellen. Je kan ook terecht op de cao-pagina. 

Juliana Jonker, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 22031816 / j.jonker@cnvvakmensen.nl

Downloads