Nieuwe cao Grh. in Banden en Wielen

Een meerderheid van de leden die hun stem uitbrachten op de raadpleging voor een nieuwe cao heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Wat CNV Vakmensen betreft kunnen we nu die nieuwe cao van kracht laten worden.

Stemmen

Van de leden die op het onderhandelingsresultaat hebben gereageerd was iets meer dan 85% positief over hetgeen wat was overeengekomen. Dat is goed nieuws want daarmee worden de afspraken in het onderhandelingsresultaat onderdeel van de nieuwe cao en dat geeft zekerheid, bijvoorbeeld over jouw inkomensontwikkeling.

Nieuwe cao

Bovendien zijn we mooi op tijd met dit akkoord. Die nieuwe cao heeft een looptijd van 14 maanden (1 april 2024 tot 1 juni 2025) waarbij de salarisverhogingen in de maanden april 2024, september 2024 en januari 2025 zullen plaatsvinden. We hebben veel meer dan salarisverhoging afgesproken maar daarvoor verwijs ik naar het eerder meegestuurde onderhandelingsresultaat.

Opmerkingen/vragen bij de raadpleging

Er zijn door leden enkele vragen en opmerkingen geplaatst bij de raadpleging. Zo werd de salarisverhoging ten opzichte van de inflatie te laag bevonden, werd de lage dekkingsgraad / indexering van het bedrijfstakpensioenfonds aangehaald en was men ontevreden dat de flexibilisering van de werkuren (4 x 9) niet is gerealiseerd.

De salarisverhoging van 9,1% over de looptijd van 14 maanden is kennelijk niet voor iedereen de 'gedroomde' salarisverhoging maar het komt overeen met de gemiddelde loonstijging in de handelssectoren op dit moment. Bovendien is de verwachting dat het inflatie-cijfer over het hele jaar 2024 naar 3,8% gaat en wordt voor 2025 een gelijk of lager percentage verwacht.

Het bedrijfstakpensioen in deze sector is wel een dossier met wat kopzorgen. Het pensioen wordt klaargestoomd om te kunnen invaren naar een nieuw systeem wat bij wetgeving is vastgesteld. Maar het is geen fonds met een hoge dekkingsgraad en mede als gevolg daarvan geen mogelijkheid om te indexeren. Sociale partners zien dat natuurlijk ook en we zijn voortdurend bezig het op een zo goed mogelijke wijze ‘klaar’ te maken voor de transitie naar het nieuwe systeem. Kijk voor meer info ook op de site van je pensioenfonds https://www.bandenpensioen.nl/over-het-pensioenfonds/pensioen/

De voorstellenbrief van CNV Vakmensen kende meer onderwerpen dan alleen datgene wat nu is overeengekomen. Maar we kunnen niet in één keer alles bereiken. Zo is de flexibilisering van werkuren in een week niet opgenomen in het akkoord. Werkgevers zeiden nu al veel moeite te hebben om personeel te vinden en te houden. De 4 x 9 uursregeling zou kunnen inhouden dat een werkplaats 1 dag in de week moet sluiten wegens onvoldoende mankracht. Dat laat men niet gebeuren. Hoewel nu begrijpelijk, in 2025 gaan we het weer aankaarten!

Vragen/opmerkingen, bijvoorbeeld over de inhoud van deze nieuwsbrief?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. En als je goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken.
Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen.
Kijk op: https://www.cnvvakmensen.nl/industrie/metaaltechniek/cao-groothandel-in-banden-en-wielen/nieuws/ 

Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper
bestuurder CNV Vakmensen
M.: 06 1320 8402
E.: a.kasper@cnvvakmensen.nl