Metaalbewerkingsbedrijven hebben geen (!) cao

Er is een nieuwe cao voor de Metaal & Techniek. Maar NIET voor de bedrijven waarin jullie werken! Althans, nóg niet. Waarom niet? Jullie vertegenwoordiger, de werkgeverskoepel Koninklijke Metaalunie kwam niet opdagen bij de slotonderhandelingen over de nieuwe cao voor de Metaal & Techniek. Ze krijgen tot 15 april de tijd om zich te bedenken. Meedenken over de inhoud van de cao kan niet meer…. Die kans hebben ze verspeeld.

En dus valt voor jou - en jouw collega's in soortgelijke bedrijven - te hopen dat de Metaalunie alsnog aanhaakt. Want, eerlijk is eerlijk, CNV Vakmensen heeft best goede afspraken kunnen maken voor de nieuwe cao van 30 maanden (tot 1 april 2024).

En tot die tijd?


Als de Koninklijke Metaalunie definitief besluit om niet te tekenen voor de cao die CNV Vakmensen  nu afsluit met de overige bedrijfstakken dan gaat ons ultimatum opnieuw gelden. Dit betekent dat we (toch) weer actie gaan voeren in de metaalbewerkingsbedrijven. En dan kun je er dus van op aan dat we jou alsnog oproepen, bijvoorbeeld om te gaan staken voor 48 uur. Uiteraard word je zo snel mogelijk door ons nader geïnformeerd over de plannen.

Wat krijgen die anderen (en jullie dus nog niet)?


Belangrijkste afspraken met de andere vier werkgeverskoepels: per 1 juli  ontvangen die werknemers een loonsverhoging van 42,50 euro bruto per maand. Plus  een eenmalig bedrag van 382,50 euro. Dit geld compenseert de periode vanaf het  moment dat de oude cao afliep (oktober 2021) tot juli 2022. Die eenmalige uitkering is ook voor de uitzendkrachten in die bedrijfstakken.

Op 1 september volgt een loonsverhoging van 2,75%, op 1 maart 2023 weer een loonsverhoging van 3,25% en tot slot 0,6% per 1 januari 2024.
Verder wordt het generatiepact nu een structureel recht voor onbepaalde tijd en kunnen ouderen, dankzij een zware beroepenregeling, 3 jaar voor hun pensioenleeftijd stoppen met werken.

De komende tijd wordt dit cao-resultaat ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Maar dus (nog) niet aan jullie. Dat gebeurt alleen als de Metaalunie alsnog besluit om aan te haken.

Erg jammer


Natuurlijk betreuren we het dat de Metaalunie op het allerlaatste moment de keutel introk. Er lag een opzet voor een nieuwe cao waarin ook zij wilden deelnemen. Jullie werkgever kiest er nu ineens voor om zijn recht op inspraak te verspelen. De Metaalunie kan alleen nog maar instemmen met wat we hebben afgesproken met de overige bedrijfstakken uit de Metaal en Techniek.

vriendelijke groet,
Bernard Zijlstra, onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 83 39 64 79
E: b.zijlstra@cnvvakmensen.nl

mede namens
Peter de Vries (voorzitter cao-commissie)

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error