De cao tankstations & Wasbedrijven is rond

Zoals jullie al weten hebben we op donderdag 13 januari jongstleden een principe-akkoord voor de cao tankstations & Wasbedrijven bereikt. We hebben de leden om een oordeel gevraagd, zij hebben immers stemrecht en de niet-leden gevraagd om een advies uit te brengen.

Hoewel maar weinig  leden de moeite hebben genomen hun stem uit te brengen, wat wij natuurlijk erg jammer vinden, is er toch sprake van een duidelijk beeld: ongeveer 80% van de uitgebrachte stemmen waren vóór dit principe-akkoord.

Dat was bij de andere vakbonden overigens niet anders, ook daar stemde de leden in overgrote meerderheid voor het bereikte resultaat. Ook de werkgeversachterbannen van BETA en BOVAG stemde voor, dus is er sprake van een definitief akkoord en kan de cao algemeen verbindend worden verklaard.

We hebben een nieuwe cao!

Dat laatste betekent dat de cao van toepassing wordt op alle bedrijven in Nederland met dezelfde activiteiten, namelijk het exploiteren van een tankstation en/of wasstraat. De volgende stap is dta het principe-akkoord vertaald wordt naar de nieuwe cao. Zodra die klaar is kun je die hier dowloaden. Op de cao-pagina kun je ook nog een keer het principe-akkoord nalezen en kun je reageren of je vraag stellen.