Carglass verhoogt de lonen met ingang van 1 januari aanstaande

Alle medewerkers van Carglass ervaren de gevolgen van de gestegen prijzen in de supermarkt en van energie. Carglass heeft het initiatief genomen om, aanvullend op de bestaande cao-afspraken, iets te betekenen voor zijn medewerkers. In deze nieuwsbrief de informatie daarover.

Beste leden bij Carglass,

Het zijn onzekere tijden waarin we leven. Werknemers hebben te maken met enorm koopkrachtverlies. Boodschappen worden duurder, om maar niet te spreken van de enorme stijging van de energiekosten.

Ten tijde van de cao onderhandelingen konden cao-partijen niet voorzien dat we opeens te maken zouden krijgen met zo’n hyper inflatie. Carglass heeft een goed jaar achter de rug en wil iets extra’s doen voor zijn medewerkers. Vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen ondersteunen dit initiatief van harte. Carglass heeft het voornemen uitgesproken om naast de reeds afgesproken cao verhoging en individuele salarisverhoging per 1 jan 2023 een aanvullende structurele salarisverhoging te willen toekennen aan zijn medewerkers.

De volgende afspraken rondom de aanvullende structurele loonsverhoging per 1 jan 2023 zijn gemaakt:

-        Het bruto maandsalaris van alle medewerkers wordt, naast de reeds vastgelegde cao verhoging van 1% per 1 jan 2023, structureel per deze datum extra verhoogd met € 150,00 bruto per maand.

-        Er is in deze specifieke situatie bewust gekozen voor een verhoging met een nominaal bedrag, zodat de relatieve impact voor de lagere salarisschalen groter is.

-        Het minimum en maximum van alle salarisschalen wordt naast de 1% verhoging met hetzelfde bedrag per 1 jan 2023 verhoogd.

-        De toeslagen waarvoor in de cao is afgesproken dat zij de loon indexatie volgen worden per 1 jan 2023 in totaal met 5% verhoogd. (1% cao verhoging + 4% gebaseerd op aanvullende verhoging).

Een nominale verhoging van € 150 op de feitelijke salarissen en salarisschalen, plus de 1% per 1 jan 2023 die al vast stond, betekent voor de lage salarisschalen een verhoging van 6,8%. Wij omarmen de wijze van deze loonsverhoging omdat deze toeziet op de medewerkers die het nu heel zwaar hebben.  

Carglass heeft zich als goed werkgever opgesteld en wij waarderen dit.

Wij gaan ervan uit dat jullie deze verhoging als medewerkers van Carglass eveneens ondersteunen. Mocht je je hierin niet kunnen vinden dan kun je dat per mail aan mij laten weten.

Mede namens de kaderleden Rob van der Vlugt en Robert van der Zande.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen
tel: 06-34497279
email: j.bruinsma@cnvvakmensen.nl