Bonden spreken opnieuw met directie Swedish Match

Bericht aan de leden.

In ons laatste nieuwsbericht van vorige week hebben jullie de reactie van de bonden op de opzegging van het sociaal plan kunnen lezen. Samengevat: wij vinden dat het nog geldende sociaal plan 2006 onverkort toegepast zou moeten worden voor medewerkers die worden geraakt door de reorganisatie. Vandaag stond hierover een overleg gepland tussen de beide bestuurders van de vakbonden en de werkgever.

Tijdens het overleg hebben wij het standpunt van de werknemers in het bedrijf nogmaals duidelijk onder woorden gebracht. We hebben aangegeven wat wij vinden én waarom we dat vinden. De werkgever, vertegenwoordigd door een advocaat, heeft hier vragen over gesteld en heeft opnieuw toegelicht hoe zij naar de situatie kijken.

Uiteindelijk hebben wij de werkgever verzocht om in lijn met de destijds gemaakte afspraken zich te houden aan het sociaal plan. We zien geen reden waarom deze afspraken niet langer zouden moeten gelden. Wij hebben hen dan ook dringend verzocht de opzegging van het sociaal plan in te trekken en zo een einde te maken aan de onnodig lange periode van onzekerheid.

Jullie werkgever zal de komende dagen na denken over het vervolg. Wij verwachten uiterlijk op woensdag 3 augustus 17.00 uur een formele terugkoppeling te ontvangen en zullen jullie dan berichten over het vervolg.

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, neem dan contact op met de bestuurder van jouw vakbond. Het spijt ons dat we je op dit moment niet anders kunnen berichten. De bal ligt nu bij Swedish Match!

Mede namens collega Johan Weijenberg FNV,

Anthony Williams
CNV Vakmensen
06-18711343
a.williams@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Metaalbewerkingsbedrijf blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.