Al het nieuws

Beoogde verkoop Strukton Worksphere

CNV Vakmensen en FNV zijn door de directie van Strukton Worksphere op de hoogte gebracht van de verkoop van het bedrijf. De verkoop zal gepaard gaan zonder verlies van arbeidsplaatsen; alle werknemers zullen in dienst treden bij de overnemende partij Spie Nederland.
Bij overgang van ondernemingen dienen alle medewerkers in vaste dienst te worden overgenomen door de kopende partij. De (individuele) arbeidsvoorwaarden dienen gerespecteerd te worden en pas na afloop van de cao kan er opnieuw onderhandeld worden over de collectieve arbeidsvoorwaarden. Als de werkingssfeer van de cao niet wijzigt dan hoeven daar geen onderhandelingen over plaats te vinden; als dat wel zo is dan zullen er met de bonden afspraken moeten worden gemaakt over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Een medewerker die individuele afspraken heeft over zijn/haar arbeidsvoorwaarden heeft het recht deze te behouden bij de verkoop van een bedrijf. Wijzigingen kunnen niet door de nieuwe werkgever eenzijdig worden doorgevoerd; de werknemer moet daar altijd toestemming voor geven.

Op de website van Spie wordt ook melding gemaakt van de overname van Worksphere. 

De verwachting is dat de overname begin volgend jaar afgerond kan worden. Eerst moeten de medezeggenschapsorganen van beide bedrijven en de Europese mededingingsautoriteiten nog akkoord gaan. De praktische uitwerking van de transactie, zoals integratie van arbeidsvoorwaarden, IT-systemen en huisvesting, volgt daarna, zegt Declercq (CEO).

Leden van CNV Vakmensen hebben vragen gesteld over de integratie van arbeidsvoorwaarden. Dat is voorgelegd aan Worksphere en gezegd is dat zij met de bonden daarover het gesprek zullen gaan voeren. 

Tot zover de informatie over de verkoop van Worksphere. Wordt vervolgd... Mocht je nog vragen hebben dan horen we dat graag!


Met vriendelijke groeten,

Jerry Piqué
bestuurder
M: 0651602052
E: j.pique@cnvvakmensen.nl