Total Energies weigert sociale afspraken over verkoop retail-activiteiten

De afgelopen maanden hebben de vakbondsbestuurders van CNV Vakmensen en FNV meerdere malen overleg gehad met de HR-mensen van Total Energies en Servauto over de voorgenomen verkoop van de retail- en card-activiteiten van de Europese Totalbedrijven aan de Canadese retail-en cardspecialist Allimentation Couche-Tard (ACT). Total Nederland en Servauto gaven steeds aan de sociale- en personele consequenties met de ondernemingsraad te bespreken en niet met de bonden.

Ondanks herhaaldelijk aandringen van de vakbonden kwam het niet tot afspraken met Total Energies. Vakbonden kwamen met de uitleg dat de SER-fusieregels er niet voor niets zijn: bedrijven moeten in Nederland volgens die regels tijdig de vakbonden laten weten dat ze voornemens zijn een fusie dan wel verkoop in gang te zetten, waardoor de vakbonden dus ook tijdig contact op kunnen nemen met zo’n bedrijf.  Die regels zijn er niet voor niks: dat is om gelegenheid te creëren harde afspraken met onafhankelijke vakbonden te maken om de sociale consequenties (van bijvoorbeeld gedwongen ontslagen) zoveel mogelijk te ondervangen.

Daarnaast heeft Total afgesproken om de komende jaren niets voor de consumenten in de tankstations/shops te wijzigen - qua voorkomen - de bonden willen dit ook geregeld hebben voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden/ arbeidscontracten van werknemers. Mocht daar toch onverhoopt nog een wijziging in komen dan moeten de werknemers adequaat worden gecompenseerd en dit moet overlegd worden met een onafhankelijke partij: de vakbond.

Tijdrekken

De vakbonden wilden in de afgelopen maanden de harde toezegging vastleggen dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen de komende jaren en dit in een sociaalprotocol onderling overeenkomen. Vanaf maart/april tot en met 6 juni 2023 is getracht in gesprek te geraken over een sociaalplan. Gedurende deze tijd bleven Total en Servauto tijd rekken onder het mom van: ‘we praten ook al met de ondernemingsraad en wij doen dit ook voor het eerst, dit is ook allemaal nieuw voor ons’. 

Ondernemingsraad kijkt alleen naar nut en noodzaak verkoop

Maar in Nederland kijkt de ondernemingsraad alleen naar nut en noodzaak van de verkoop c.q. fusie. En daarover geeft de ondernemingsraad -al dan niet- een positief advies. De vakbonden gaan over het afdichten van de sociale- en personele consequenties.
Daarom is het in Nederland gebruikelijk dat de meeste ondernemingsraden in Nederland wachten met een positief advies over nut en noodzaak van een fusie of verkoop, totdat de sociale-en personele consequenties zijn ondervangen in een sociaalplan met de vakbonden.

Ondernemingsraad onder druk?

De vakbonden hebben gedurende de overleggen met Total Nederland en Servauto sterk de indruk gekregen dat Total de eigen ondernemingsraad onder druk heeft gezet om op de stoel van de vakbonden te gaan zitten en akkoord te gaan met de boterzachte toezegging om gedurende één jaar na de verkoop geen medewerkers te ontslaan en daarom een positief advies te geven voor de verkoop van retail- en cardactiviteiten van Total Nederland aan het Canadese bedrijf.

Total beëindigd gesprekken

De ondernemingsraad heeft op 30 mei 2023 positief advies gegeven en daarmee hebben Total en Servauto op 13 juni 2023 aan bonden aangegeven een sociaalprotocol (geen gedwongen ontslagen gedurende 5 jaar) niet te tekenen en opzij te schuiven. Total heeft de vakbonden bedankt en de gesprekken hierover beëindigd. Daarop hebben CNV Vakmensen en FNV aan Total Energies en Servauto laten weten dat ook ná een jaar er niets aan de arbeidsvoorwaarden van werknemers mag veranderen, daarin gaan we jullie juridisch bijstaan. Dus teken geen documenten waarin staat dat je arbeidsovereenkomst wijzigt (en zeker geen nieuwe arbeidsovereenkomst), zonder dat daar een jurist van onze bond naar heeft gekeken.

Onbehoorlijk

Dit is verre van behoorlijk gedrag van een gerenommeerd bedrijf als Total, zou je zeggen. En blijkbaar is het niet interessant om echte werkgelegenheidsafspraken te maken met de vakbonden voor dit bedrijf. Ook best vreemd omdat Total Nederland in de gesprekken met de vakbonden aangaf dat het Canadese Allimentation Couche-Tard (ACT) de voorwaarde had gesteld dat Total en Servauto er met de vakbonden op nette wijze uit zouden moeten komen. Blijkbaar gaat het meer om de schone schijn dan om werkelijk net gedrag.

Hoe nu verder?

Geef aan of jij ook vindt dat dit niet kan! 
Dan kunnen we ons gezamenlijk beraden over te nemen stappen richting Total Energies en Serveauto.
Mail jouw mening vóór 23 juni 2023 naar: n.abelskamp@cnvvakmensen.nl.

Ook jouw collega's die geen lid zijn van de bond kunnen zich bij ons melden.

Nancy Abelskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
n.abelskamp@cnvvakmensen.nl
06 - 512 511 59

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error