Stemmen over het onderhandelingsresultaat voor motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

Op 30 oktober hebben vakorganisaties en Bovag een onderhandelingsresultaat getekend. Dit betekent nog niet dat er meteen een nieuwe cao ligt. Hierover hebben de leden het laatste woord. In deze nieuwsbrief kun je lezen voor wie de cao geldt. Waar zitten die ruim 85.000 werknemers. Ik kan in ieder geval aangeven dat dit niet alleen in de autobranche zit, wat vaak wordt gedacht.

Omdat we gemerkt hebben dat er veel vragen en opmerkingen zijn over het resultaat starten we met een toelichting op een aantal onderwerpen uit het resultaat. En we gaan kort in op een aantal onderwerpen die wel in de voorstellenbrief van CNV Vakmensen stonden, maar niet terugkomen in het resultaat. Ook lag er nog een wens van de Bovag die niet terugkomt in dit resultaat.

Je kunt stemmen tot 24 november, 12.00 uur. Wie (nog) geen lid is van een vakbond kan ook een stem uitbrengen via de cao-pagina. De stem van de leden is bepalend of wij kunnen tekenen of niet.

Voor wie geldt de cao?

Deze cao is van toepassing op meer dan 85.000 werknemers die niet alleen werkzaam zijn in de autobranche. Dit wordt wel eens vergeten. Daarom hier nog even een overzicht waar werknemers werkzaam zijn die onder deze cao vallen.

De cao is van toepassing op werknemers werkzaam in o.a.:

 • Motorvoertuigen: autobedrijven, truckbedrijven, campers en raceauto’s
 • Tweewielerbedrijven: motoren, bromfiets, fiets, invalidewagens en carriers
 • Caravans
 • Autoverhuurbedrijven
 • Takel en berging bedrijven

Het gemiddelde salaris van deze werknemers is € 2960.-. Dit is vastgesteld door het pensioenfonds. Zij kunnen dit precies bepalen.

Toelichting op resultaat

Hieronder vind je een toelichting op een aantal van de onderwerpen in het resultaat.

Looptijd: Deze betreft 12 maanden.

Loonsverhoging: Jullie waren heel duidelijk richting ons. Hoe dan ook moest er een loonsverhoging komen die hoger zou zijn dan de verwachte inflatie dit jaar en een stuk koopkrachtverbetering. De vorige cao is afgesloten voordat de inflatie de lucht in schoot. Een aantal van jullie heeft via de eigen werkgever een extra verhoging gekregen dit jaar, maar dat geldt niet voor iedereen.

Daarnaast hebben jullie in meerderheid aangegeven dat procenten de voorkeur had en niet meer alleen centen.

Bovag begon met alleen centen en daarvan hebben we aangegeven dat alleen centen niet bespreekbaar was. Uiteindelijk zijn we geëindigd met:

 • 6% per 1-1-2024 en 80 euro per 1-10-2024
 • Om de 80 euro om te rekenen naar procenten zijn wij uitgegaan van een gemiddelde van 3000 euro. Dan kom je uit op 2,7%
 • Kijken we dan naar het percentage per 12 maanden dan wordt dit gemiddeld 8,7%
 • Verdien je 4000 euro dan is het gemiddeld 8% en verdien je minder dan gaat het percentage omhoog.

Verwachte inflatie voor 2023 is momenteel 3,9% en de verwachte inflatie voor 2024 is momenteel 3,8%. Al blijven dit verwachtingen die ieder moment weer kunnen worden bijgesteld.

Gemiddeld salaris

Gemiddelde structurele stijging in 12 maanden

2500

9,2%

2800

8,9%

3000

8,7%

4000

8%

Kijk je naar wat je in de media terug ziet over andere cao-resultaten, dan hoor je vaak dat er 10% is afgesproken of zelfs meer. Kijk je vervolgens naar de looptijd van die resultaten dan gaan ze over de 12 maanden heen. Het lijkt meer, maar dat is dan niet zo.

Jeugdlonen

Er ligt een wens van de vakorganisaties om de jeugdlonen af te schaffen. Voor werkgevers is dit nog een brug te ver. Ze zien echter wel in dat er iets moet gebeuren. Er komen nog wel jongeren in de branche, maar veel vertrekken ook weer vrij snel. Er zijn meerdere redenen te noemen, maar zeker speelt mee dat werkgevers in andere branches jongeren veel geld bieden om de overstap te maken.

Afschaffen is dan wellicht nu niet mogelijk, maar ophogen van de bedragen voor jeugdlonen wel. Medewerkers van 20 jaar en jonger gaan, met ingang van 1-1-204 tussen de 10% en 15% op vooruit, afhankelijk van hun leeftijd.

Jaar Nieuw Oud
21 100% 100%
20 90% 80%
19 75% 60%
18 65% 50%
16/17 50% 39,5%

Wij zien dit als een eerste stap tot het afschaffen van de jeugdlonen.

Loongebouw

Veel werkgevers hanteren eigen loonschalen, maar er zijn genoeg werknemers die afhankelijk zijn van de loonschalen in de cao. En die loonschalen zijn aan modernisering toe. Zeker het verloop van de schalen At/m E zit niet logisch in elkaar. Sommige stappen zijn heel erg klein. En werknemers geven aan dat het lang duurt voor ze het einde van hun schaal bereiken.

Werknemers in de schalen A t/m E worden vanaf 1-1-2024 ingedeeld in de nieuwe schalen waarbij niemand erop achteruit gaat.

Het aantal tredes wordt minder. Je bereikt dus sneller het maximum van je schaal. En ook maken werknemers die net beginnen in de schaal de eerste paar jaar grotere stappen dan de laatste paar jaar. Dit omdat je in de eerste jaren veel kennis tot je neemt omdat je de functie nog eigen moet maken.

Verkopers

Voor verkopers is niet veel in de cao afgesproken. Afspraak was in de vorige cao al om onderzoek te doen naar de huidige werkzaamheden van verkopers en hun beloning. Dit is wat minder eenvoudig dan het lijkt, want er zijn enorm veel verschillen in jullie branche. Daarnaast kan de functie van verkoper in de toekomst ook weer anders worden door de komst van agenturen.

Wel hebben we alvast de volgende afspraken kunnen maken.

 1. Verkopers krijgen de loonsverhoging over het vaste deel van hun salaris, exclusief variabele en/of prestatieafhankelijke salariselementen
 2. Verkopers die op een feestdag moeten werken krijgen hiervoor een betaalde vrije dag terug. Dit is ongeacht of je volgens je rooster moet werken of wordt opgeroepen om te werken. De betaalde vrije dag moet in overleg met leidinggevende binnen twee maanden worden opgenomen.
 3. Gedurende de looptijd van de cao onderzoeken partijen verder of de uitzonderingspositie van verkopers in de cao (op delen) heroverweging behoeft.

Vakantiedag bij tweede ziektemelding

Met ingang van 1-12-2023 wordt er géén vakantiedag meer ingehouden bij de tweede ziektemelding. Vakantiedagen inhouden bij een ziektemelding is wat ons betreft niet meer van deze tijd en werkt ook niet. Ook werkgevers zien dit in en dit kan eindelijk uit de cao.

RVU

De RVU-regeling blijft bestaan tot 31-12-2025. En we willen ervoor zorgen dat iedereen die ervoor in aanmerking komt zich ook kan aanmelden. Hier moet voldoende geld voor zijn. We hebben dan ook met werkgevers afgesproken dat we daar ook voor gaan zorgen als dat nodig zou zijn.

Veilig en gezond werken

Vakorganisaties en Bovag gaan samen een campagne opzetten om ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers veilig en gezond gaan werken. Hierbij ligt de nadruk op het stimuleren van het gebruik van de arbo-instrumenten die er al zijn. Maar ook zal de nadruk liggen op cultuurverandering en bewustwording.

Alles met het doel om werknemers gezond aan het werk te kunnen houden en werknemers ook gezond met pensioen te laten gaan.

Wat komt niet terug in het resultaat?

De volgende onderwerpen zijn wél aan de orde geweest maar niet terecht gekomen in het onderhandelingsresultaat

 • Generatiepact: we hadden opgenomen dat alle drie de varianten een recht voor de werknemer zou moeten worden. Mede ook omdat werkgevers nu vaak de RVU aanbevelen en deze regeling eind 2025 stopt. Door ook de 60-80-100 regeling een recht te maken, behoud je werknemers langer in de sector. En zeker met het personeelstekort zou je als werkgever daar positief over moeten zijn. Werkgevers hebben nu nee gezegd, maar aangegeven dat dit onderwerp wel bespreekbaar is wanneer de RVU-regeling niet meer ingezet kan worden. Dit onderwerp nemen wij mee naar de volgende onderhandelingen.
 • Reiskosten: werkgevers wilden geen regeling in de cao opnemen. De argumenten zijn dat veel werkgevers een vorm van reiskostenregeling hebben afgesproken in hun eigen bedrijven. Ook zijn er werkgevers die met werknemers een bedrag voor reiskosten hebben afgesproken en dat zit dan verwerkt in het loon.
 • Inzetbaarheidsuren voor ouderen: Bovag wilde de leeftijd van werknemers om gebruik te kunnen maken van deze uren verhogen naar 10 jaar voorafgaand aan aow. Hiervan hebben we gezegd dat dit voor ons niet bespreekbaar was. Bovag heeft dit voorstel vervolgens ingetrokken.

Conclusie: ieder resultaat kan altijd beter! Veel akkoorden om ons heen lijken een hoger percentage te hebben dan in dit resultaat. Echter die akkoorden kennen een langere looptijd dan 12 maanden. Maar het is aan jullie, de leden om aan te geven of het een ja of nee.

STEM HIER OVER HET EINDRESULTAAT

Het hele onderhandelingsresultaat sturen we mee als bijlage.

Downloads

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error