Pensioenregeling Metaal en Techniek

CNV Vakmensen heeft met andere sociale partners in de cao’s Metaal en Techniek (ook wel metaaltechniek) afspraken gemaakt over een collectieve pensioenregeling. Deze pensioenregeling is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor werknemers.

Waaruit bestaat de pensioenregeling?

De pensioenregeling voorziet in:

  • een inkomen als de werknemer met pensioen gaat (ouderdomspensioen)
  • een inkomen voor de partner en kinderen als de werknemer overlijdt (nabestaandenpensioen)
  • een aanvulling op het inkomen als de werknemer arbeidsongeschikt wordt (arbeidsongeschiktheidspensioen)

De pensioenregeling in de Metaal en Techniek gaat niet alleen over inkomen voor later. Verschillende gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor het pensioen, zoals scheiden, het veranderen van baan of minder of eerder stoppen met werken.

Cao-commissie en cao-onderhandelingen

CNV Vakmensen is partij bij de cao’s Metaal en Techniek. De cao-commissie, die bestaat uit CNV-leden in de metaaltechniek, is betrokken bij de cao-onderhandelingen en overleg over de pensioenregeling.

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) 

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metaal en Techniek. PMT is in omvang het derde pensioenfonds van Nederland. Het fonds is geen commerciële organisatie en heeft niet het doel om winst te behalen. Hoe de pensioenregeling van PMT werkt en voor wie er een pensioen is, staat in het Pensioenreglement.

Bestuur van pensioenfonds PMT

Het bestuur van PMT voert de pensioenregeling uit en stelt het beleid vast. Het bestuur bestaat uit 12 leden: 6 leden namens de werkgevers, 4 namens de werknemers en 2 namens de pensioengerechtigden. De bestuursleden van werkgevers en werknemers zijn voorgedragen door hun eigen achterbannen. Zo heeft CNV Vakmensen ook een bestuurslid voorgedragen.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. De taken en werkwijze zijn vastgelegd. In het verantwoordingsorgaan hebben 8 actieve deelnemers en 5 gepensioneerde deelnemers zitting. Vanuit CNV Vakmensen hebben 2 actieve deelnemers en 1 gepensioneerde deelnemer zitting. Ook zijn er 3 vertegenwoordigers van werkgevers.

Heb jij een vraag over je pensioen in de metaal en techniek?

Pensioenconsulenten PMT voor werknemers

Voor werknemers (leden en niet-leden) in de metaal en techniek is er de mogelijkheid om rechtstreeks contact te hebben met één van de pensioenconsulenten van PMT, de zogeheten werknemersconsulenten.

Je kunt hen inschakelen als:

  • je werknemer bent in de metaal en techniek
  • je specifieke vragen hebt over de pensioenregeling in de metaal en techniek
  • je vragen hebt die meer op jouw specifieke/persoonlijke pensioensituatie betrekking hebben, bijvoorbeeld als je met ontslag, ziekte of echtscheiding te maken krijgt
  • je erover denkt om binnen 6 maanden met (vervroegd) pensioen te gaan of minder wilt gaan werken.

Gaat je vraag over één van deze onderwerpen? Dan ben je bij de pensioenconsulent aan het juiste adres. In de rechterkolom kun je met behulp van je postcode de pensioenconsulent in je regio vinden. 

Op basis van je vraag kijkt de pensioenconsulent op welke manier PMT je vraag het beste kan beantwoorden: telefonisch, schriftelijk (per mail of brief) of via een persoonlijk gesprek. Het persoonlijk gesprek is kosteloos en zal in de meeste gevallen plaatsvinden op het vakbondskantoor waar de consulent werkt.

Let op: de pensioenconsulenten kunnen je alleen informeren over de PMT-pensioenregeling.

Heb je vragen over jouw pensioen?

Wij helpen je graag! Stel je vraag via ons contactformulier. Wil je liever iemand spreken? Neem dan contact op met CNV Info op 030 - 75 11 007 tijdens werkdagen van 08:00-18:00 uur.