Voorstellen voor de nieuwe cao Reprografie

De huidige cao voor het Reprografisch Bedrijf liep tot en met 28 februari jongstleden. Hoog tijd dus om weer in overleg te gaan over een cao voor de komende periode. Hieronder treffen jullie onze voorstellen aan voor deze nieuwe cao. We horen graag wat je ervan denkt!

Looptijd

We stellen een looptijd voor van 22 maanden, dus van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2023.

Loon

De loonruimte is mede afhankelijk van de looptijd van de cao en het totale pakket aan afspraken/wijzigingen. De loonruimte dient zich deels te vertalen in een structurele loonsverhoging. Daarnaast wensen wij invoering van Automatische Prijs Compensatie (APC) per 1-1-2023.

Duurzame inzetbaarheid en Opleidingen

  • CNV Vakmensen is er een voorstander van dat medewerkers beschikken over een persoonlijk ontwikkelingsbudget dat kan worden aangewend om de inzetbaarheid te vergroten. De zogenaamde Leerrekening is hiervoor een uitstekend instrument waarover we graag afspraken maken.
  • Wij stellen voor dat iedere medewerker de mogelijkheid krijgt om eens per 5 jaar een individueel financieel advies te krijgen tot maximaal € 600,- ex BTW.
  • Wij stellen voor dat medewerkers vanaf 60 jaar geen verplichting meer hebben tot overwerk.
    Tot slot stellen we voor dat, vanaf 1-1-2023, iedere medewerker de mogelijkheid krijgt om maximaal 5 vakantiedagen te kopen of verkopen.

Gezond met pensioen

Wij onderzoeken graag de mogelijkheden om een RVU-regeling voor de branche in het leven te roepen. Daarnaast wensen wij de 80-90-100-regeling in de cao op te nemen (80% werken, 90% salaris, 100% pensioenopbouw vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd).

Fatsoenlijke Flex

CNV Vakmensen zet zich in voor banen met duurzaam perspectief. Het gebruik van flexibele contracten is, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, te ver doorgeschoten. Daarom willen wij graag afspraken maken over een werkbare verhouding tussen vaste medewerkers en flexkrachten. Daarnaast willen wij het onderscheid tussen flexibele en vaste medewerkers zo veel mogelijk beperken. Wij pleiten daarom voor gelijke arbeidsvoorwaarden ongeacht de contractvorm.

Overig

CNV Vakmensen stelt voor dat de werkgever het loon van medewerkers die gebruik maken van aanvullend geboorteverlof tot 100% aanvult (wet WIEG).
Wij spreken graag een thuiswerkvergoeding af van € 2,- per thuiswerkdag. Daarnaast stellen we voor dat medewerkers financieel tegemoet worden gekomen bij het inrichten van een arbo-technisch verantwoorde thuiswerkplek.

De bovengenoemde voorstellen dienen in onderlinge samenhang te worden gezien. Het betreft voorstellen op hoofdlijnen. CNV Vakmensen behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan of gedurende het overleg voorstellen toe te voegen dan wel te wijzigen.

We horen het graag!

Het gaat natuurlijk over jullie arbeidsvoorwaarden. Daarom horen we graag hoe jullie denken over deze voorstellen. Vragen, opmerkingen of aanvullingen? Neem contact op met mij via mijn mailadres zoals hieronder is vermeld.

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina 

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 47 18 87
E p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error