Tweede onderhandelingsronde voor CAO Grafimedia

Op 2 februari zijn de onderhandelingen gestart voor de cao Grafimedia. Deze cao-ronde zal ik de belangen van de CNV-leden behartigen in plaats van mijn collega Peter Bloemendaal. Mijn naam is Laura Vermeulen en uiteraard mogen jullie mij altijd berichten met vragen of opmerkingen over het cao-proces. Mijn contactgegevens tref je onderaan dit bericht.

Donderdag 29 februari was de tweede onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Grafimedia
Tijdens dit tweede cao-overleg met de werkgeversdelegatie van de KVGO heeft men ons onder andere voorzien in een reactie op de voorstellenbrieven van de vakbonden. De werkgevers hebben ons gevraagd of wij willen meedenken in de looptijd van een nieuwe cao in relatie tot het loon. Als bonden hebben wij aangegeven bereid te zijn om mee te denken in de looptijd als de onderhandelingsvoorwaarden hiertoe aanleiding geven. Met name het loon is hierbij, zoals jullie ook aangaven in de enquête, een hele belangrijke.

De werkgeversdelegatie heeft een eerste voorstel gedaan op o.a. de volgende onderwerpen :
- Looptijd: een looptijd van 18 maanden, de cao start in dit geval op 1 april 2024 en eindigt op 1 oktober 2025.
- Loon: per 1 juli 2024: 5%
            per 1 januari 2025: 1,5%
            per 1 juli 2025: 0,5%

De werkgeversdelegatie gaf daarbij aan dat werkgevers die al eerder een extra vergoeding aan de medewerkers hebben betaald, de mogelijkheid krijgen om dit te kunnen verrekenen met een loonsstijging. Bij de vorige cao was afgesproken dat er een nieuw handboek functie-indeling Grafimedia zou komen. Dit handboek is nu klaar en onderdeel daarvan is ook een nieuw loongebouw. Dit nieuwe handboek heeft tot gevolg dat elke medewerker opnieuw ingedeeld moet worden (dit wordt ook wel inschaling genoemd). Werkgever stellen voor dat als blijkt dat een medewerker na de nieuwe inschaling meer verdient dan eerder het geval was, dit verschil (tussen oude en nieuwe inschaling) terecht zal komen in een persoonlijke toeslag (afgekort: PT). Echter zal deze persoonlijke toeslag naar de toekomst toe niet meegroeien bij cao-loonsverhogingen. Dit betekent dat deze PT in feite zal worden afgebouwd. Werkgevers hebben zelfs voorgesteld dat men alle reeds bestaande PT’s op deze wijze zou willen afbouwen.

Als vakbonden hebben we als eerste reactie gegeven dat dit loonbod volstrekt onvoldoende is
Omgerekend betekent het dat je met dit werkgeversvoorstel er op jaarbasis maar 4,66% op vooruit zou gaan. Met het voorgestelde loongebouw en het daarbij gedane voorstel met betrekking tot de PT zijn wij het ook zeker niet eens. Niemand mag er voor ons op achteruit uitgaan! Het werkgeversvoorstel is dan ook absoluut onvoldoende.

Hoe gaan we verder?
Aanstaande woensdag 6 maart gaan we verder met de onderhandelingen. Als bonden hebben we aangegeven het eerst uitgebreid te willen hebben over het nieuwe loongebouw in relatie tot het nieuwe functie- indelingshandboek.

De onderhandelingen verlopen tot zover overigens, ondanks de verschillende standpunten, constructief en in een goede sfeer. Van de verdere ontwikkelingen in het cao-traject zullen wij jullie op de hoogte houden. Wordt vervolgd dus!

De cao online
Op de cao-pagina Grafimedia kun je vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je vindt er alle informatie over het cao-traject. Je hebt geen account nodig. Dit is ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten. Meer informatie over de cao Grafimedia, kun je vinden op jouw cao-pagina.

Nog geen lid? Hoe meer leden we hebben, hoe sterker we staan in de onderhandelingen!
Word lid en stem mee over je cao. Voor meer informatie: www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/. 

Met vriendelijke groet,
Ook namens Jos Cohen (FNV) en Gerard van der Lit (De Unie),

Laura Vermeulen (bestuurder CNV Vakmensen)
E: l.vermeulen@cnvvakmensen.nl

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error