Al het nieuws

Sociaal Beleidskader NDC maar geen principeakkoord

Het is even stil geweest. Dat wil echter niet zeggen dat er in de tussentijd niets is gebeurd. Op 22 mei berichtte ik dat CNV samen met FNV en de NVJ een eindbod had gedaan aan NDC.
Dat eindbod betrof op hoofdlijnen de oude regeling van de transitievergoeding met een factor 1,3, geldend voor iedereen die volgens NDC boventallig was of zou worden. Die regeling zou dan met terugwerkende kracht over heel 2020 moeten gelden, om te voorkomen dat de groep medewerkers die tussen 1 januari 2020 en heden heeft ingestemd met een beëindiging van het dienstverband, als enige niet in aanmerking zou komen voor de (doorgaans gunstigere) financiële tegemoetkoming gebaseerd op de regels van 2019.

Het verloop leek hoopvol. Hoewel NDC in eerste instantie per se wilde vasthouden aan de nieuwe regeling van 2020, kwam NDC toch tegemoet met een factor 1,25 gebaseerd op de oude regeling. We leken elkaar daarmee te vinden. Helaas bleken daar bij ontvangst van het door NDC opgestelde Sociaal Beleidskader (SBK) toch nog behoorlijk wat haken en ogen aan te zitten. De bonden hebben op de volgende zaken uit het SBK gereageerd:

1. NDC heeft eerder aangegeven dat het SBK het minimum zou zijn. Positieve afwijking was mogelijk. Dit is helaas niet terug te vinden in de tekst.
2. Het SBK is tegenstrijdig op het punt van vrijstelling van werk. Uiteindelijk lijkt het erop dat de werknemers daarvoor hun eigen vakantiedagen moeten opmaken.
3. Zoals hierboven al aangegeven wenst NDC geen vertrekvergoeding (zie definitie in het SBK) mee te geven als een medewerker niet vrijwillig meewerkt aan het ontslag. In dat geval is de lagere transitievergoeding vanuit de regelgeving 2020 van toepassing. Als NDC dus via het UWV jouw ontslag moet bewerkstelligen, kom je voor de gunstige zaken uit het SBK niet in aanmerking. Deze gang van zaken is in strijd met wat wij als bonden altijd voor ogen hebben gehad en ook zo hebben geuit. Hierdoor wordt een bepaalde groep mogelijk benadeeld en daar kunnen wij als bonden niet mee instemmen.
4. Artikel 4.1 is ook nooit eerder aan de orde gekomen.
5. Tot slot wordt er in het SBK gesproken over een kleinschalige organisatieverandering. Wij hebben al vaker uitgelegd dat er in onze ogen gewoon sprake is van een reorganisatie. Al veel mensen zijn vertrokken en NDC wil nog van meer dan 50 fte aan medewerkers afscheid nemen. Dat kan je geen kleinschalige verandering noemen.

NDC heeft naar aanleiding van onze reactie teleurstellend gereageerd. Zij wensen het SBK niet verder aan te passen en zien het als een eindbod. Hoewel wij als bonden blij zijn met de hoogte van de vertrekvergoeding, gebaseerd op de oude regeling, hadden wij met name de looptijd anders willen zien. Dat wil zeggen, geen uitsluiting voor de mensen die begin dit jaar zijn benaderd om te vertrekken en daardoor wellicht als enige groep een lagere vergoeding ontvangen. NDC geeft geen inzicht in de aantallen.
En dat laatste vind ik tekenend voor het proces. De transparantie ontbreekt, ook nu weer. Dat is jammer en een gemiste kans voor een gezamenlijk akkoord. Er zijn ook zeker positieve zaken te noemen, zoals de bedragen die beschikbaar zijn gesteld voor loopbaanadvies, opleiding of outplacement.

Dit SBK is gezien de huidige financiële situatie van NDC mogelijk het maximaal haalbare. De tekst van het SBK tref je in de bijlage. Het is, gezien het verloop, voor de bonden te mager om positief voor te leggen. Om deze reden leg ik het SBK dan ook neutraal voor. Tot en met 9 juli aanstaande heb de leden de mogelijkheid te stemmen op dit eindbod van NDC. Het is dus aan jullie!

Je kunt hier je stem uitbrengen tot en met 9 juli 2020 je stem uitbrengen. Ontvang je deze nieuwsbrief per post ga dan naar https://bit.ly/2YSn8WS om je stem uit te brengen.

Ik zie je stem en eventuele reactie graag tegemoet. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je mij altijd bellen of mailen.

Loes Dreschler
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 83
E: l.dreschler@cnvvakmensen.nl

Downloads