Pensioenduidelijkheid: start publiekscampagne over het nieuwe pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel blijft veel hetzelfde: het ouderdomspensioen blijft levenslang, werkgevers en werknemers leggen samen de pensioenpremie in, het pensioenvermogen blijft collectief belegd en je blijft ook bij je eigen pensioenfonds. Er veranderen echter ook zaken. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is een grote operatie waar veel mensen vragen over hebben.

Nieuwe publiekscampagne pensioenstelsel

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start daarom deze maand een nieuwe publiekscampagne pensioenen, waarmee alle Nederlanders via TV, radio en online worden geïnformeerd over de nieuwe pensioenregels. Op de nieuwe website www.pensioenduidelijkheid.nl staat allerlei informatie over het nieuwe pensioenstelsel in eenvoudige, eerlijke taal.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de campagne samen met de pensioensector, vakbonden (waaronder CNV) en werkgevers ontwikkeld.