Onderhandelingsresultaat cao voor het Reprografisch Bedrijf

Het heeft even geduurd maar uiteindelijk hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao Reprografie. We zijn heel benieuwd naar jullie mening. Breng daarom zo snel mogelijk je stem uit!

De belangrijkste afspraken

In de bijlage kun je de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat nog eens nalezen. Hieronder de hoofdpunten op een rijtje:

  • De looptijd van de cao is van 1 maart 2022 tot en met 1 januari 2024;
  • Een loonsverhoging van €75,- structureel per maand (parttime naar rato) per 1-9-2022. Daarnaast structurele loonsverhogingen van 1,5% per 1-2-2023, 1,5% per 1-8-2023 en 1,5% per 1-1-2024. Ten slotte ook nog een eenmalige uitkering van €1000,- bruto (parttime naar rato) per december 2022 (of, als PGB het niet op tijd kan verwerken, zo spoedig mogelijk daarna);
  • Vanaf 1-8-2022 is indeling van werknemers in functiegroep I alleen nog mogelijk voor scholieren die naast hun opleiding als bijbaan of vakantiewerk eenvoudige werkzaamheden verrichten, en voor jongeren met een Wajong-uitkering;
  • Vanaf 1-1-2024 geldt voor iedereen die werkzaam is bij een reprografisch bedrijf en die tot dan onder de cao voor het Reprografisch Bedrijf viel, dat de Grafimedia-cao van toepassing is.

Overgang naar cao Grafimedia

De reprografische sector is inmiddels dusdanig klein geworden dat het eigenlijk niet meer realistisch is om een eigen branche-cao te hebben.
Daarom hebben we afgesproken dat we per januari 2024 naar de Grafimedia-cao overstappen.

Dat is wat CNV Vakmensen betreft een hele goede ontwikkeling voor de werknemers, omdat de Grafimedia-cao in veel opzichten een betere cao is.
Zo kent deze cao onder andere een 80-90-100 regeling, hogere overwerkvergoedingen en bovenal hogere loonschalen (van zo’n 5% tot, in sommige gevallen, wel 20% hoger).
Wat dat laatste betreft moeten we nog wel afspraken maken over hoe snel jullie ‘invaren’ in deze hogere loonschalen, maar we denken nu aan 2 jaar, dus 90% (van de hogere schaal) in 2024, 95% in 2025 en 100% in 2026.

Onderhandelingsresultaat

We denken dat we met dit resultaat toch een mooi pakket aan afspraken hebben kunnen maken. Zeker ook de overstap, in 2024, naar de Grafimedia-cao biedt perspectief op betere arbeidsvoorwaarden. Mede gezien de hoge inflatie hadden we natuurlijk graag nóg betere afspraken gemaakt, maar voor nu is dit naar onze mening het best haalbare resultaat.
We hopen dat het ook jullie goedkeuring zal krijgen, maar uiteraard hebben jullie als lid hier het laatste woord over.
Breng daarom zo spoedig mogelijk via deze <LINK> je stem uit. Dat kan tot en met uiterlijk 14 augustus 2022.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 47 18 87
E  p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl

Downloads