Onderhandelingsresultaat cao Grafimedia

Na 5 rondes onderhandelen heeft CNV Vakmensen een akkoord bereikt over de nieuwe cao Grafimedia. De nieuwe cao heeft een looptijd van 27 maanden met in totaal 6,5% loonsverhoging. Het kan natuurlijk altijd beter, maar we zijn wel tevreden met dit resultaat.

Laatste onderhandelingen

Op 26 januari zaten we voor de laatste keer bij elkaar. Over de meeste punten hadden we al overeenstemming. We moesten het eigenlijk alleen nog over loon hebben, in combinatie met looptijd. We denken dat we uiteindelijk het best mogelijke resultaat hebben bereikt.

Wat is er afgesproken?

In de bijlage kun je de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat nog eens nalezen. Hieronder de belangrijkste afspraken op een rijtje:

 • Een totale loonsverhoging van 6,5%, in 5 stappen. Het is jammer dat we in de eerste 12 maanden niet wat meer hebben kunnen afspreken, maar dat wordt gedurende de looptijd van de cao ingehaald.
 • Loonschalen A t/m D groeien voortaan 5% door de schaal, i.p.v. de huidige 3%, tot het maximum bereikt is.
 • Vanaf 60 jaar géén verplichting meer tot overwerk.
 • RVU-regeling verlengd tot eind 2025.
 • Aanvulling van 10% (UWV-uitkering = 70%) bij aanvullend geboorte- en adoptieverlof (Pensioenopbouw gaat 100% door).
 • Maximale periode als uitzendkracht is 12 maanden.
 • Noodzakelijke scholing komt volledig voor rekening werkgever en mag niet (meer) worden afgetrokken van een eventuele transitievergoeding.
 • Iedereen heeft 1 keer per 5 jaar recht op individueel financieel advies.
 • Alle bedrijven moeten uiterlijk 31 december 2022 een reiskostenregeling hebben.
 • Bij thuiswerk een vergoeding van €2,- per dag.
 • Er komt een studie naar kostenneutrale aanpassing van de klokurenmatrix. Cao-partijen zullen zich beraden op de uitkomst van de studie.
 • Er komt een Taskforce die zich gaat bezighouden met aantrekkelijk(er) maken én houden van de branche.

Het laatste woord is aan jullie!

Zoals gezegd zijn wij tevreden met het behaalde resultaat, dat binnen het mandaat blijft dat jullie ons tijdens de ledenbijeenkomsten hebben gegeven. We leggen het dan ook met een positief advies aan jullie voor. Maar het gaat over jouw arbeidsvoorwaarden, dus het laatste woord is aan jou. We horen graag hoe jij erover denkt, dus breng hier je stem uit! Dit kan tot uiterlijk 14 februari. Laat je stem niet verloren gaan!

Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan Grafimedia in de zoekbalk. Op deze site kun je ook je stem uitbrengen. Klik vervolgens op de digitale versie van deze nieuwsbrief en daarin staat de link om te stemmen.

Vragen en opmerkingen?

Als je vagen en opmerkingen hebt over deze nieuwsbrief of over het traject dan kun je die op de cao-pagina kwijt.

Maak gebruik van deze optie en wijs ook je collega's erop. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kijken en mee te doen. Meebeslissen is uiteraard alleen voor leden, dus voor jou!

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 87
E: p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error