Nieuwe vakbondsbestuurder voor Spotta

Mogelijk heb je het al gehoord. Met ingang van 1 juli jl. is er een nieuwe bestuurder verantwoordelijk voor Spotta. In deze nieuwsbrief lees je er meer over.

Ago wordt Anthony

Tot voor kort was collega Agostino Di Giacomo Russo (Ago) voor onze leden het eerste aanspreekpunt. Helaas voor ons heeft collega Ago besloten een nieuw pad in te slaan en zodoende zal hij CNV Vakmensen per september gaan verlaten. 

Vanaf 1 juli is het dossier Spotta daarom overgedragen aan mij, Anthony Williams. Vanaf deze datum zal ik invulling geven aan de rol van bestuurder en zal ik de leden bij Spotta bijstaan. Via deze weg wil ik Ago nogmaals bedanken voor alle inspanningen die hij heeft geleverd in dit dossier en voor zijn uitstekende overdracht.

Ontwikkelingen en inzet  

De afgelopen periode zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de leden van CNV Vakmensen. Tijdens een recente bijeenkomst is uiteengezet wat de zorgen van medewerkers zijn en op welke manier de vakbond zou kunnen optreden als belangenbehartiger van werknemers in de verschillende distributiecentra.

Een goede en sterke vakbond is nodig om verandering te organiseren. Dat begint met het besef dat collectiviteit en solidariteit jullie als vakbond de macht geeft om zaken in beweging te brengen. Volgens mij is dat besef inmiddels aardig aanwezig.

Na de zomervakantie gaan we aan de slag met het vergroten van ons bereik binnen Spotta. We proberen zoveel mogelijk collega’s mee te nemen in het verhaal en zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij onze initiatieven.

Ik stel mijzelf tot doel om samen met jullie – de leden van de vakbond – te komen tot een goede vertegenwoordiging van werknemers in het bedrijf. Er is wat dat betreft nog veel terrein te winnen binnen Spotta.

Betrek je collega

Uiteindelijk gaat het er om dat wij de collega’s in beweging kunnen brengen. Hoe meer mensen wij aan weten te sluiten bij onze beweging, des te sterker wordt onze positie aan de onderhandelingstafel.

Het lidmaatschap van CNV Vakmensen biedt veel voordelen. Wij komen op voor jouw belangen als het gaat om werk en inkomen. Je bent verzekerd van complete rechtsbijstand en je krijgt deskundig advies over werk en inkomen. Bovendien krijg je de eerste 6 maanden 50% korting op je lidmaatschap.

Wijs je collega's ook op de voordelen en het belang van lidmaatschap van de vakbond. Op die manier stimuleren we hen om zich ook solidair te verklaren met onze missie: Eerlijke compensatie voor werknemers van Spotta door de vakbonden een stem te geven aan de onderhandelingstafel! 

Vervolg op bijeenkomst

Na de zomer zullen we een vervolg geven aan de eerdere bijeenkomst. We gaan in contact treden met onze leden op de locaties in Utrecht en Eindhoven om zo te bewerkstelligen dat we een grotere coalitie kunnen vormen. Over onze resultaten op dit gebied zal ik na de zomer berichten.

Mocht jij op dit moment vragen hebben over onze inzet of je verhaal kwijt willen over zaken waar jij tegen aan loopt. Of wil je actief meehelpen om ons verhaal verder te verspreiden? Neem dan contact met mij op. Je kunt me een mailtje sturen of telefonisch contact zoeken. Ik sta je graag te woord!

Tot snel! 

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl