Fusie tussen Jongbloed en Wilco

Op 29 oktober heeft jullie werkgever de Sociaal-Economische Raad laten weten dat er een fusie plaats gaat vinden tussen Jongbloed Grafisch Bedrijf BV en Jongbloed Materiaal BV aan de ene kant en Wilco Beheer BV aan de andere kant. De Sociaal-Economische Raad heeft CNV Vakmensen vervolgens op 1 november geïnformeerd over die fusie. Wilco Beheer neemt een meerderheid van de aandelen over.

Vervolgens heb ik gesproken met Karin Ooiman van HR. Zij vertelde mij dat de fusie reeds heeft plaatsgevonden. En dat jullie als werknemers op de hoogte zijn gesteld. De informatie die ik kreeg was helder en duidelijk. Het is de bedoeling dat er groei gaat plaatsvinden binnen jullie bedrijf. De werkgelegenheid staat niet onder druk.

Plannen lijken positief

De plannen die er liggen lijken dus positief. Zoals gezegd geeft Jongbloed aan dat er geen banen verloren gaan door de fusie. Ook heb ik niet de indruk dat er grote veranderingen gaan plaatsvinden. Wilco wil graag groeien en mij werd verteld dat de overname binnen die strategie past.

SER Fusiegedragsregels

Zoals gezegd kwam de informatie over de fusie bij CNV binnen via de Sociaal-Economische Raad. In de SER zijn werkgevers en werknemers vertegenwoordigd en er zijn regels voor fusies opgesteld. Het is belangrijk dat een bedrijf zich aan die regels voor fusies houdt, omdat het doel van de regels is om werknemers van een bedrijf te beschermen. Als een bedrijf zich niet aan de regels houdt, kan het daarop worden aangesproken door de geschillencommissie van de SER. De vakbonden kunnen hierover een klacht indienen. Heeft een bedrijf de regels overtreden, dan vermeld de SER dat in een uitspraak en die uitspraak wordt gepubliceerd op de website van de SER.

In het gesprek met Jongbloed heb ik uitgesproken dat CNV niet op tijd is geïnformeerd over de fusieplannen. Jongbloed geeft aan zich hier bewust van te zijn. Het is een keuze geweest om vakbonden niet volgens de SER Fusiegedragsregels te informeren. Vakbonden hadden volgens die regels op de hoogte moeten zijn vóórdat het voornemen tot fusie in de openbaarheid met bijvoorbeeld jullie als werknemers of de media kwam. Daarmee zijn de SER- regels niet volledig gevolgd. Jongbloed gaf aan mij te begrijpen.

Jullie mening telt

Voordat Jongbloed tot een fusie overgaat is het oordeel van de vereniging van werknemers over de fusie van invloed. Omdat de melding bij de SER te laat is gedaan, bestaat de mogelijkheid daartegen een klacht in te dienen bij de SER. Dit doe ik alleen als jullie vinden dat dit nodig is. Graag hoor ik daarom jullie mening.

 

Tristan Westra
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 030 7511570 (secretariaat)
M: +316 484 568 54
E: t.westra@cnvvakmensen.nl