Eerste reactie op loonafspraak Spotta

Donderdag werd een nieuwe loonafspraak die door de OR en directie is gemaakt met werknemers gedeeld.

Enige tijd geleden startten CNV Vakmensen de petitie om te komen tot betere arbeidsvoorwaarden. In de tussentijd hebben de directie en de OR afspraken gemaakt over loonsverhogingen in het nieuwe jaar. Donderdag jl. werden deze afspraken ook bij mij onder de aandacht gebracht.

Reactie van de vakbond

Op dit moment vinden wij het nog erg lastig om de gemaakte afspraak te wegen. We zien een systeem dat uitgaat van een algemene verhoging van de salarissen van 5% en constateren dat dit betekent dat je met een inflatie van 14,5% in september keihard achter de feiten aanloopt. Tegelijkertijd zien wij andere voorstellen die variëren van het afzien van een eindejaarsuitkering tot het verkopen van vrije dagen of het inleveren van je vakantiegeld om het maandsalaris te verhogen. Allemaal voorstellen waar wij niet heel enthousiast van worden. Het lijken toch vooral sigaren uit eigen doos om het verlies van koopkracht mee te dempen.

Nadere uitleg is nodig

In het document dat wij hebben gezien wordt gerefereerd aan informatiesessies waarin de loonafspraak verder wordt toegelicht. Wij denken dat het verstandig is om deze toelichting even af te wachten en dan - met het complete verhaal in het achterhoofd - een goed oordeel te vormen over deze afspraak. In de komende week verwachten wij meer duidelijkheid hierover en we zullen dan opnieuw met een reactie komen. 

Bijeenkomst Meppel

Recent hebben wij als vakbond een bijeenkomst georganiseerd met de leden en niet-leden werkzaam in Meppel. Hier hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de wens om te komen tot eerlijke loonafspraken en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Dat gesprek loopt nog altijd en staat los van de afspraak die de ondernemingsraad nu heeft gemaakt. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst heb ik het contact gezocht met de voorzitter van de ondernemingsraad en hebben CNV Vakmensen kaderlid Dennis Overmars en ik een afspraak gemaakt met Yme Pasma. Wij willen zowel met de OR als met de werkgever in gesprek over de arbeidsvoorwaarden. De afspraak met Yme Pasma was sneller gemaakt dan de afspraak met de OR en dus ontmoeten wij Yme op 15 november bij Spotta in Utrecht. We houden jullie hier uiteraard van op de hoogte. 

Mede namens CNV Vakmensen kaderlid Dennis Overmars
Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
06-18711343
a.williams@cnvvakmensen.nl