Derde onderhandelingsronde cao Grafimedia

Allereerst dank voor de vele reacties die wij van jullie mochten ontvangen naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief. Deze feedback nemen wij mee naar de onderhandelingstafel. Het is namelijk jullie cao en het gaat over jullie arbeidsvoorwaarden.

Afgelopen dinsdag 6 maart was de derde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Grafimedia
Tijdens dit derde cao-overleg hebben wij als vakbonden de werkgeversdelegatie KVGO in een formele, maar stevige, reactie voorzien op het door hun gedane voorstel voor een nieuwe cao Grafimedia.

Als bonden hebben wij de werkgeversdelegatie een tegenvoorstel gedaan dat bestaat uit de volgende punten.
Looptijd:
Een looptijd van 18 maanden van 1 april 2024 tot 1 oktober 2025.
Loon:
Per 1 mei 2024 7%
Per 1 oktober 2024 3%
Per 1 januari 2025 4%

Invoering nieuw functiehandboek en bijbehorend loongebouw
Hier willen wij nog graag eerst uitgebreid bij stil staan omdat wij graag een goed beeld krijgen over de uiteindelijke totale impact hiervan. Waarbij wij weer hebben aangegeven als hierdoor er voor een medewerker sprake zal zijn van een persoonlijke toeslag deze voor ons altijd moet meestijgen met toekomstige loonsverhogingen. En dat er dus geen sprake kan zijn van een eventuele afbouw. Niemand mag er op achteruit gaan. Verder hebben wij aangegeven dat de overige punten uit onze voorstellenbrieven zeker nog niet van tafel halen.

De werkgeversdelegatie heeft ons, op onder andere deze punten, een nieuw tegen voorstel gedaan.
Looptijd:
Een looptijd van 18 maanden van 1 april 2024 tot 1 oktober 2025.
Loon:
Per 1 juli 2024: 5%
Per 1 januari 2025: 2%
Per 1 juli 2025: 1%

Waarbij werkgevers aangeven dat men wel een gevoel heeft wat er bij de medewerkers leeft. Maar we moeten niet negeren dat het niet goed gaat in de sector. Het aantal faillissementen neemt behoorlijk toe. Men geeft aan dat men graag goede afspraken met ons wil maken. Maar dat moet financieel wel kunnen. 

Invoering nieuw functiehandboek en bijbehorend loongebouw
Ook de werkgevers zijn van mening dat de indeling zorgvuldig moet gaan gebeuren. Men wil hier dan ook de komende cao periode voor gebruiken. Het voorstel is om het nieuwe functiegebouw te implementeren waarbij bedrijven geholpen gaan worden om een zorgvuldige indeling voor werknemers te garanderen. Als partijen (vakbonden en werkgevers) krijgen wij hierdoor dan een goed beeld hoe de nieuwe indeling zich verhoud ten opzichte van het nieuwe loongebouw. Daarna kunnen we het nieuwe loongebouw pas in de cao implementeren.

Wij hebben de werkgeversdelegatie aangegeven dit voorstel te gaan delen met onze leden, bij deze dus. Wij vinden het erg mager allemaal, maar we weten ook dat het niet goed gaat in de sector. Maar wij willen van jou horen wat jij hier van vindt. Wij kunnen daarna pas met een reactie naar de werkgevers komen tijdens het volgende overleg. Dit volgend overleg zal zijn op vrijdag 15 maart.

Wij zijn nog steeds in onderhandeling dus, maar horen heel graag wat jullie van het door werkgevers gedane voorstel vinden. Want het gaat om jullie cao en om jullie arbeidsvoorwaarden. Hiervoor zal ik aan het begin van volgende week een korte enquête versturen.

Van de verdere ontwikkelingen tijdens het cao-traject houden wij jullie uiteraard weer op de hoogte.

De cao online
Op de cao-pagina Grafimedia kun je vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je vindt er alle informatie over het cao-traject. Je hebt geen account nodig. Dit is ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten. Meer informatie over de cao Grafimedia, kun je vinden op jouw cao-pagina.

Nog geen lid? Hoe meer leden we hebben, hoe sterker we staan in de onderhandelingen!
Word lid en stem mee over je cao. Tijdelijke actie t/m maart 2024: de eerste 6 maanden voor €24. Dit is slechts € 4 per maand. Zo gaan we in 2024 samen sterker door. Voor meer informatie: https://www.cnv.nl/lid-worden/

Met vriendelijke groet,
Ook namens Jos Cohen (FNV) en Gerard van der Lit (De Unie),

Laura Vermeulen (bestuurder CNV Vakmensen)
E: l.vermeulen@cnvvakmensen.nl