Cao Grafimedia hangt op loonbod

Afgelopen dinsdag heeft CNV Vakmensen weer onderhandeld over de nieuwe cao Grafimedia. En, eerlijk is eerlijk, op bijna alle punten hebben we overeenstemming kunnen bereiken – behalve over het loon i.c.m. de looptijd. Op dat vlak liggen we helaas nog ver uit elkaar.

Wat is wel gelukt?


Zoals gezegd zijn we het over een hoop punten eens geworden. Hieronder een opsomming:

  • Er komt een zinsnede in de cao dat vanaf 60 jaar er géén verplichting meer is tot overwerk.
  • Een uitzendkracht is maximaal 12 maanden binnen een bedrijf uitzendkracht, daarna volgt een contract.
  • Als je thuiswerkt, heb je minimaal recht op de NIBUD vergoeding voor zover deze fiscaal is vrijgesteld.
  • Er komt een aanvulling van 10% (totaal 80%) op het salaris als je gebruik maakt van (aanvullend) geboorteverlof. 
  • In die bedrijven waar nog geen afspraak is, moeten er samen met de medezeggenschap afspraken gemaakt worden over een reiskostenvergoeding.
  • Iedereen krijgt 1x per 5 jaar het recht om privé door een financieel adviesbureau een ‘financiële foto’ te laten maken.
  • Er komt een taskforce (budget 100K) die zich gaat bezighouden met het aantrekkelijk maken en houden van de bedrijfstak voor nieuw personeel. 
  • Er komt een andere tekst over verplichte opleidingen: uren voor een dergelijke studie worden tijd voor tijd verrekend en deze opleidingen mogen niet worden afgetrokken van een eventuele transitievergoeding.
  • Huidige RVU-regeling wordt voortgezet tot 31-12-2025 (nu nog eind 2023).
  • Er komt een studie naar de huidige klokurenmatrix. Eventuele uitkomst daarvan is géén bezuiniging en daarna beslissen cao partijen of ze iets met deze uitkomst willen doen. Voor de komende cao-periode blijft dus alles zoals het nu is.

Loon


Het is zeker mooi dat we bovenstaande afspraken hebben kunnen maken, maar we hebben pas een akkoord als we over alles overeenstemming hebben. En wat het loon betreft wil dat nog niet lukken. CNV Vakmensen vindt dat het hoog tijd is voor een fatsoenlijke loonsverhoging. Daarom hebben voorgesteld om in een tweejarige cao de lonen 2 keer met 3,75% te verhogen (in totaal dus 7.5%). De werkgever komt niet verder dan een loonsverhoging van in totaal 3% in twee jaar tijd! Op dat vlak staan we dus nog ver uit elkaar.

Hoe nu verder?


We gaan er niet meer uitkomen voor de feestdagen. Daarom hebben we afscheid genomen met de afspraak dat zowel de werkgevers als de bonden in overleg gaan met hun achterban om de loonkloof te bespreken. Helaas kunnen we elkaar op het moment niet fysiek ontmoeten. Daarom organiseren de bonden gezamenlijk een digitale bijeenkomst (via MS Teams) op vrijdag 21 januari, om 10:00 uur en om 19:00 uur. Na de bijeenkomst gaan partijen op 26 januari weer voor de laatste keer met elkaar in overleg. voor meer informatie over de cao Grafimedia klik op deze link cao Grafimedia

Begin volgend jaar krijgen jullie nog de uitnodiging met de link naar de bijeenkomst op de 21e. Houd je brievenbus dus goed in de gaten. We hopen jullie daar allemaal te zien. We hebben jullie input en steun hard nodig; samen staan we sterk! Voor nu wensen we jullie allemaal hele prettige – en gezonde – feestdagen!

Peter Bloemendaal
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 2047 1887
E: p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error