Cao Grafimedia: alle voorstellen tegen het licht!

Op 14 en 16 december heeft CNV Vakmensen met de werkgevers onderhandeld over de voorstellen voor de nieuwe cao Grafimedia. We hebben alle voorstellen besproken; zowel van de vakbonden als de werkgevers. Op een aantal punten zijn we het wel eens, maar op misschien wel de belangrijkste punten is er nog een grote afstand.

Overeenstemming

Over een aantal zaken zijn we het eens geworden:

  • RVU: deze regeling wordt, in de huidige vorm, voortgezet tot in ieder geval eind 2025.
  • Financieel advies: iedereen krijgt eens in de 5 jaar (nu vanaf 60 jaar) de mogelijkheid, conform art.6.4.2 cao, op een financieel advies als hij/zij dit wenst.
  • Er komt een studie naar de klokurenmatrix. Eventuele uitkomst van de studie is géén bezuiniging en daarna wordt door cao-partijen besloten of we met de uitkomst wat willen. Dus de komende cao-periode blijft alles in ieder geval zoals het nu is.
  • Afspraak over scholing wordt in overeenstemming gebracht met Europese richtlijn. Dit betekent concreet dat een eventuele studie die verplicht is van werkgever NIET verrekend kan worden met de transitievergoeding. Daarnaast krijgt een werknemer die deze studie niet onder werktijd kan volgen deze uren gecompenseerd door tijd voor tijd.

Loon

Het is natuurlijk mooi dat we het over die punten eens kunnen zijn maar we hebben nog wel een lange weg te gaan om tot een akkoord te komen. Werkgevers houden vooralsnog vast aan 1% loonsverhoging per 1-1-2022 en 2% per 1-1-2023. Dat is wat ons betreft onbespreekbaar! Onze inzet is twee keer 3,75% loonsverhoging, in januari 2022 en januari 2023. Daarnaast hebben we nog veel andere voorstellen ingediend waarop we nog geen akkoord hebben.

Vervolg

Op dinsdag 21 december praten we weer verder. Dan moeten we echt zaken doen. We hopen natuurlijk dat we er aan de tafel uit komen, maar dat zal echt heel lastig worden. We gaan er dan ook vanuit dat we een beroep op jullie kunnen gaan doen, als dat niet mocht lukken!

Meepraten over jouw cao

Op de cao-pagina van Grafimedia kun jij het hele cao-proces volgen en ook meepraten over de cao. Ga direct naar de cao-tijdlijn.

Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan Grafimedia in de zoekbalk.

Maak gebruik van deze optie en wijs ook je collega's erop. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kijken en te doen. Meebeslissen is uiteraard alleen voor leden, dus voor jou!


CNV Vakmensen
Peter Bloemendaal
E p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl