Al het nieuws

Aankondiging reorganisatie Mediahuis

Afgelopen woensdag is CNV Vakmensen geïnformeerd door Mediahuis Nederland over een voorgenomen reorganisatie. Hierdoor zal een fors aantal arbeidsplaatsen verloren gaan. CNV Vakmensen is verbaasd dat Mediahuis een afvloeiingsregeling met de ondernemingsraad wilt afspreken.

Reorganisatie
Zowel bij Staf Klantenservice B2C als bij B2B Advertising Organisatie vindt er een reorganisatie plaats. Door deze reorganisaties zal een fors aantal arbeidsplaatsen verloren gaan. Vervelend voor de medewerkers die dit betreft, maar vooral ook de timing nu we volgens de Wereldbank in de diepste recessie zullen terechtkomen sinds de Tweede Wereldoorlog. Mediahuis heeft voor beide reorganisatietrajecten een adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad.

Sociaal plan
Het is belangrijk dat bij een reorganisatie een sociaal plan wordt afgesproken. Een sociaal plan vangt de gevolgen op voor medewerkers die hun baan bijvoorbeeld kwijtraken. Juist nu we in één van de diepste recessies sinds 1945 zullen terechtkomen, is het belangrijk om een goed sociaal plan af te spreken bij een reorganisatie. Om dit te borgen is in de cao Uitgeverijbedrijf afgesproken dat bij een sociaal plan altijd overleg met de vakbonden moet plaatsvinden. Wij zijn dan ook verbaasd dat Mediahuis met de ondernemingsraad afspraken wilt maken over een afvloeiingsregeling.

Gesprek
Wij hebben Mediahuis gewezen op de afspraken over een sociaal plan die in cao Uitgeverijbedrijf staan. Een uitnodiging om met Mediahuis hierover in gesprek te gaan is inmiddels verstuurd.

Reageren
Wil je reageren of heb je een vraag, neem dan contact met mij op. Mijn gegevens staan hieronder vermeld.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5186 4265
E. r.wonnink@cnvvakmensen.nl