Waarnemend bestuurder CNV bij Henkel

Jullie bestuurder Wilko van Niejenhuis is helaas ziek. Ik neem daarom voorlopig zijn werkzaamheden bij jullie bedrijf waar. Mijn naam is Tristan Westra en net als Wilko ben ik bestuurder.

Cao-Overleg

Zoals jullie vast mee hebben gekregen zouden wij op donderdag 22 september verder praten over de cao. De directie annuleerde echter voor donderdag het cao-overleg, wegens persoonlijke omstandigheden.

Het 3e overleg staat nu gepland voor maandag 24 oktober, 14.00 uur.

We gaan ervanuit dat dit tot resultaat leidt en als dat inderdaad zo is, dan leggen we dit op woensdag 2 november om 12.45 uur en 14.15 uur in ledenvergaderingen aan jullie voor. Uiteraard worden jullie door mij hierover op de hoogte gehouden.

Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik het graag.

Tristan Westra
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 4845 6854 
E t.westra@cnvvakmensen.nl