Voortgang gesprekken met ShinEtsu

Afgelopen donderdag hebben vakbonden gesproken met de AWVN omdat er ruis zit in de voortgang van de gesprekken met ShinEtsu rond de cao. De AWVN heeft wat mij betreft even de rol van smeerolie tussen vakbonden en werkgever.

Berekening loonsverhoging
Wij hebben met name stilgestaan bij de voortgang van de gesprekken over de cao en over de berekening van de loonsverhoging. Om met het laatste te beginnen. ShinEtsu heeft ons een overzicht gestuurd met hoe zij denken dat de loonsverhoging moet zijn. Dat wil zeggen of alle gegevens en de berekening juist zijn. Wij denken dat op zich de berekening wel juist is, maar we hebben wel twijfel of de gegevens waarmee gerekend wordt juist zijn. Wij hebben de AWVN gevraagd om met uitsluitsel te komen over de juiste gegevens. We verwachten dat deze week. Over de bedrijven waar naar gekeken wordt, is geen verschil van mening, dat  zijn nog steeds dezelfde bedrijven waarover we jullie eerder geinformeerd hebben. Uiteraard informeren we jullie over de uitkomst.

Voortgang gesprekken over en rond de cao 
We kunnen alleen maar constateren dat er heel weinig voortgang zit. We gaan daarvoor niet met vingers wijzen, aan wie dat nu ligt. Wat, als ik terugkijk, beter had gemoeten is dat we voor de zomer al gelijk vervolgafspraken hadden moeten maken. Dat is helaas niet gebeurd. Wij hebben aangegeven dat wij graag bereid zijn op korte termijn die gesprekken weer te hervatten. Dat hervatten bestaat eruit dat we, vakbonden en werkgever, een planning maken waaruit duidelijk moet blijken wanneer we een en ander afgerond willen hebben. We hebben die boodschap doorgegeven aan de AWVN en die zal hierover ook contact opnemen met ShinEtsu. 

We houden jullie op de hoogte en mocht je vragen hebben, mail mij gerust, of benader de kaderleden.

Evert Jan van de Mheen, vakgroepbestuurder
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error