Verbeterd eindbod Henkel, stemmen morgenochtend 21 november 10.00 uur

Nadat jullie maandag 13 november unaniem en massaal het eindbod van Henkel afwezen en voor acties stemden, kregen we van jullie werkgever een reactie. Vandaag kwam die tijdens het veiligheidoverleg met een verbeterd eindbod. Dit verbeterde eindbod komt nog op papier vandaag. Zodra we die hebben ontvangen jullie het.

Het verbeterde eindbod zoals wij het bespraken

 
  1. De looptijd van de nieuwe cao is 12 maanden, van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024. Dus een eenjarige cao zoals jullie vroegen.
  2. De salarissen en de salarisschalen worden per 1 juli 2023 (met terugwerkende kracht) structureel verhoogd met 6,0%. Per 1 januari 2024 worden de salarissen en de salarisschalen structureel verhoogd met nog eens 2,0%.
Verder de andere punten uit hun eindbod van 7 november 2023.
  1. Henkel zal voor de looptijd van de cao een opleidingsbudget beschikbaar stellen van € 10.000,--. Gedurende de looptijd betreft het een pilot. Henkel stelt voor om de spelregels voor de beschikbaarheid van dit budget in overleg met de ondernemingsraad vast te stellen. Henkel heeft daarbij aangegeven dat opleidingen uit dit budget werk gerelateerd moeten zijn.
  2. Met ingang van 1 januari 2024 zal Henkel de fiscale reiskostenvergoeding van € 0,23 gaan hanteren. In de huisregels is opgenomen dat reiskosten worden vergoed vanaf 5 kilometer tot maximaal 40 kilometer enkele reis woon-werkverkeer. Deze regeling blijft onderdeel van de huisregels van Henkel en zal niet opgenomen worden in de cao. Voor de reiskostenregeling is de ondernemingsraad van Henkel gesprekspartner.
  3. Henkel stelt een Generatiepact voor, 80-90-100. Hierbij werken medewerkers 80%, ontvangen 90% loon en bouwen 100% pensioenopbouw vanaf 3 jaar voor de AOW-datum, als alternatief voor 36 seniorendagen voor werknemers van 64 jaar en ouder. 
  4. Henkel zal de zogenaamde gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor de duur van de cao volledig voor zijn rekening te nemen.
  5. De werkgeversbijdrage aan vakorganisaties conform de zogenaamde AWVN-regeling wordt voor de looptijd van de cao voortgezet.

Ledenvergadering morgenochtend 21 november om 10.00 uur op het bedrijf

We probeerden nog wel om er meer uit te halen maar dit was het nieuwe eindbod wat Henkel betreft. Omdat het hier om een verbetering gaat op het loon, willen we dit nu eerst aan jullie voorleggen.
 
Morgen dinsdagochtend houden we daarom een ledenvergadering over het verbeterde eindbod. Jullie stemmen dan wat jullie ervan vinden. Uiteraard zullen wij het verbeterde eindbod toelichten. 
We beseffen dat het kort dag is en de tijd anders is dan normaal, dus op de ochtend, maar we gaan er wel van uit dat jullie komen omdat het een belangrijke bijeenkomst is.
 

De stemming kent twee mogelijke uitkomsten

  • Jullie stemmen in meerderheid voor, dan wordt dit de nieuwe cao Henkel 
  • Jullie stemmen in meerderheid tegen, dan start morgenavond 21 november om 22.00 uur de staking en zien we jullie woensdagochtend 22 november om 6.00 uur bij de poort 
 
De meerderheid is in dit geval de helft plus 1. We houden 1 gezamenlijke ledenvergadering. Het stemmen gebeurt met hand opsteken, dus geen schriftelijke stemming.
 
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan horen we het graag.

Tristan Westra
bestuurder
M 06 - 4845 6854
E t.westra@cnvvakmensen.nl
 

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error