Vakbonden uitgenodigd voor gesprek bij Lyondell op 20 januari a.s.

Boma gaat in op ons verzoek om voor 13 januari een beter bod te doen. De vakbonden zijn 20 januari uitgenodigd om daar meer precieze invulling aan te geven. In deze nieuwsbrief lees je meer over de inhoud van deze uitnodiging en vind je als bijlage de brief van jullie werkgever.

Boma gaat in op verzoek van vakbonden

Vakbonden hebben jullie directie in de gelegenheid gesteld om met een beter bod te komen nadat onze achterban het eindbod overtuigend afwees. Lyondell heeft inmiddels gereageerd op dit aanbod. Jullie directie wil graag praten over de ruimte die ze heeft om een nieuw bod te doen. Jullie werkgever zoekt de oplossing met name in een verbetering van de kwalitatieve afspraken. Vakbonden zijn benieuwd wat Lyondell precies kan doen. Wij nemen daarom de uitnodiging om op 20 januari in gesprek te gaan graag aan.

Knelpunten oude eindbod

Onze leden wezen het oude eindbod voor een tweejarige cao af vanwege een paar pijnpunten: de loonsverhoging in 2023 en de magere afspraken op de secundaire arbeidsvoorwaarden. Lyondell vindt een cao met ons belangrijk en wil graag praten over de volgende onderwerpen: het generatiepact, brandweertaken, de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering en de verhoging in het tweede jaar, al lijkt er op dat laatste punt niet veel ruimte te zijn.

Gesprek op 20 januari a.s.

Vakbonden gaan het gesprek graag aan en zijn benieuwd wat jullie werkgever biedt om de cao alsnog rond te krijgen. Uiteraard houden we je op de hoogte van de uitkomst van het gesprek en het eventuele vervolgtraject.

Samen staan we sterk

Wij merken dat deze cao enorm leeft bij jullie en dat heeft al geleid tot ledenwinst. Dat is mooi, want met hoe meer leden we zijn, hoe sterker onze positie aan tafel!

Reageren op deze nieuwsbrief? Spreek één van de kaderleden aan of mail ons. Ook kunt je op onze cao pagina alles nog eens teruglezen en je reactie achterlaten.
 
Namens de gezamenlijke cao delegatie van CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie,

Joop Oskam en Marco Peters (kaderleden CNV)

en

Jelmer Hoogland
Bestuurder CNV Vakmensen
j.hoogland@cnvvakmensen.nl

en

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads