Vakbonden sturen ultimatieve brief aan Nedmag

Eerder deelden wij het eindbod van de werkgever met de leden. De ledenvergaderingen hebben inmiddels plaatsgevonden en het eindbod is door de leden als onvoldoende beoordeeld.

Tijdens de ledenvergaderingen is door de leden van beide vakbonden in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven dat zij zich absoluut niet kunnen vinden in het eindbod van de werkgever. Het loonbod is té laag en doet geen recht aan de markt- en prijsontwikkelingen waarmee jullie allemaal worden geconfronteerd.

Dat is overigens niet het enige bezwaar: Het gebrek aan kwalitatieve afspraken op het gebied van duurzame inzetbaarheid (ontziemaatregelen oudere werknemers) en het ontbreken van afspraken omtrent de zwaar werk regeling die het mogelijk maakt voor mensen om eerder te stoppen met werken (RVU), maken dat het toch al karige loonbod als volstrekt ondermaats wordt beoordeeld. 

Ultimatieve brief

De bonden hebben vandaag een ultimatieve brief verzonden aan de werkgever. In deze brief zetten wij uiteen wat de uitslag van onze ledenraadpleging is geweest én wat het mandaat van onze leden is om te komen tot een akkoord. Dit hebben wij heel duidelijk in onze eisen geformuleerd:

1. Wij willen dat de eenmalige uitkering van € 650,- wordt omgezet in een structurele, pensioengevende loonsverhoging van € 50,- bruto per maand. Concreet gaan wij dan voor een éénjarige cao op basis van 3,25% +€50,- per maand (centen én procenten)

2. Wij willen een concrete afspraak maken over het uitvoeren van een gezamenlijke studie naar de invoering van een generatiepact (of varianten hierop) die het voor oudere werknemers mogelijk maakt om minder te gaan werken

3. Wij willen dat de afspraken die de werkgever met de OR heeft gemaakt - en die raken aan de primaire arbeidsvoorwaarden van loon en verlof - weer worden opgenomen in de cao(waar ze ook thuishoren). Wij willen geen uitholling van de cao!

Acties op stapel

De werkgever heeft tot 18 juli de tijd om te reageren op de brief van de vakbonden. Gaan ze niet in op onze eisen dan zullen de leden opnieuw bij elkaar komen in een actievergadering waarin het vervolg wordt bepaald. Acties waaronder werkonderbrekingen, stakingen of anderzins kunnen vanaf dat moment niet worden uitgesloten.

Persoonlijk hoop ik dat het niet zover hoeft te komen en dat wij jullie werkgever alsnog bereid vinden om serieus gehoor te geven aan de oprechte en terechte zorgen van de collega's binnen het bedrijf. 

Mede namens CNV Kaderlid Gert Jan Bakker
Anthony Williams Bestuurder CNV Vakmensen

0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl