Vakbonden hebben eerste gesprek nieuwe cao Lyondell Chemie Nederland (BoMa)

Op 27 maart 2024 voerden CNV en FNV een eerste gesprek over jullie nieuwe cao. Na een uitgebreide business-update over de huidige stand van zaken binnen de onderneming en de blik op de toekomst, lichtten bonden hun voorstellen toe.

Business update

In een update gaf jullie werkgever aan dat zij komende periode voor grote uitdagingen staan in het kader van de transitie van verduurzaming van de industrie en dat dit een behoorlijke (financiële) investering vergt van Lyondell BoMa. Daarnaast heeft het bedrijf last van (interne) concurrentie uit andere werelddelen waar de kosten een stuk lager liggen dan in Europa.

Toelichting inzet vakbonden: nadruk op fatsoenlijke loonsverhoging en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

In de toelichting vanuit de vakbonden op onze voorstellenbrieven (zie bijlage) hebben wij benadrukt dat onze leden dit jaar opnieuw inzetten op een goede loonsverhoging met daarin compensatie van de inflatieachterstand en een koopkrachtverbetering. We vragen daarnaast invoering van een systeem van automatische prijscompensatie. Dit is in onze ogen noodzakelijk om een  aantrekkelijke werkgever te blijven voor zowel nieuwe medewerkers als ook de huidige medewerkers te behouden. Ook hebben we vanuit de vakbonden met onze voorstellen stevig ingezet om te komen tot een verbetering in de secundaire arbeidsvoorwaarden.
 

Toelichting werkgever op inzet vakbonden

De werkgever heeft een reactie op de punten van de vakbonden gegeven, waarbij ze twee extra punten hebben ingebracht. Lyondell stelt voor om samen met de cao-partijen te kijken naar een andere verdeling van de jaarlijkse groei binnen het performance management. Nu ontvangt iedere medewerker 2,5%. Dit wil Lyondell veranderen naar een beloning op basis van prestatie.

Daarnaast stelt Lyondell voor om de cao-tekst van artikel 43 te verduidelijken rondom een turnaround zodat naast behoud van een ploegentoeslag ook niet nog een verschoven urentoeslag wordt betaald in het geval de medewerker werkzaam in de dagdienst c.q. semicontinudienst gedurende een periode vanaf 10 kalenderdagen of langer heeft gewerkt buiten de voor hem geldende uren.

Volgende onderhandelingsronde

Het eerste overleg was gepland om voorstellen uit te wisselen. De volgende ronde op 22 april 2024 zullen wij vanuit de vakbonden een inhoudelijke reactie geven op de hetgeen Lyondell heeft voorgesteld en zullen de onderhandelingen echt van start gaan.
 
In de tussentijd geldt dat jij onze positie aan tafel versterkt door met je collega’s te praten over de cao. Is je collega nog geen lid? Schrijf hem of haar dan in bij de vakbond: Word vandaag nog lid van CNV.
 
Mede namens de onderhandelingsdelegatie,

Joop Oskam en Marco Peters namens CNV
Vincent Feenstra, Vince Oskam en Elsa van der Kraats namens FNV Procesindustrie

en

Jelmer Hoogland
Vakbondsbestuurder CNV
j.hoogland@cnv.nl

Downloads