Vakbonden en Nedmag spreken over nieuwe cao

Donderdag 16 maart stond de eerste ronde gesprekken gepland over de nieuwe cao Nedmag. Deze eerste ronde stond in het teken van het toelichten van de verschillende voorstellen vanuit de bonden en de werkgever.

Donderdag 16 maart stond de eerste ronde gesprekken gepland over de nieuwe cao Nedmag. Deze eerste ronde stond in het teken van het toelichten van de verschillende voorstellen vanuit de bonden en de werkgever.

Herstel en behoud van koopkracht
De onderhandelingen worden gevoerd tegen een achtergrond van hoge inflatie en aanhoudende druk op de koopkracht. Het maken van een behoorlijke loonafspraak is daarom van duidelijk belang. Tijdens de toelichting hebben de bonden de verschillende denkrichtingen hieromtrent uiteengezet en opnieuw benadrukt dat dit hét onderwerp voor deze onderhandelingen is.

Het gaat niet alleen om koopkracht
Tijdens het overleg hebben we ook met elkaar gesproken over de wens om duidelijkheid te krijgen over de inschaling van operators, spraken we kort over de 83,3/90/100 regeling en hebben we van gedachten gewisseld over jeugdschalen in de participatieschalen en het onderwerp ‘groene arbeidsvoorwaarden’.

Naast de toelichting op de situatie van het bedrijf is er vanuit werkgeverszijde een voorstel gekomen tot aanpassing van de overwerkregeling. Deze aanpassing zou in het voordeel van werknemers zijn. Als onderhandelingsdelegatie zullen we nog even studeren op het precieze voorstel zodat we hier de volgende keer op kunnen reageren.

Werkgever doet loonbod
Aan het einde van het overleg is de werkgever met een loonbod gekomen. Het is een loonbod dat uit gaat van een tweejarige cao. Hierbij is het voorstel als volgt:

  • 3% per april 2023
  • 7% per januari 2024

Omgerekend komt dit neer op 4% in de eerste 12 maanden en 7% in de tweede 12 maanden.

Bonden en werkgever spreken verder
Duidelijk is dat het bod van de werkgever onvoldoende is. Wij hebben dit in onze initiële reactie ook aan de werkgever teruggekoppeld. Onze inzet is het herstel en behoud van koopkracht, met 4% komen we hier natuurlijk niet bij in de buurt. Dat zal écht beter moeten.

Wat de bonden betreft moeten we daarnaast nadenken over een afspraak die uitgaat van een nominale  structurele verhoging van de salarissen en salarisschalen. Centen in plaats van procenten of eventueel een combinatie hiervan. De werkgever heeft aangegeven hier over na te willen denken en de volgende keer met een reactie op dat voorstel te komen. 

We realiseren ons dat er nog flink wat water door de rijn zal moeten alvorens we kunnen spreken over een akkoord. Op 29 maart spreken we daarom verder. We hopen aan het einde van dat overleg met een compleet verhaal terug te kunnen naar de leden.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met een van de kaderleden uit de onderhandelingsdelegatie of rechtstreeks met de bestuurder van jouw vakbond.

Cao-traject online

Op de cao-pagina is nu de cao-tijdlijn actief. Tijdens het hele traject kun je meepraten, je vragen stellen of reageren. Zo heb jij, samen met jouw collega's, invloed op de cao. Klik hier om direct naar de cao-pagina te gaan

Mede namens CNV Kaderlid Gert-Jan Bakker,

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl
Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error