Uitslag stemming cao BP RR

In deze brief ontvang je de uitslag van de ledenraadpleging van de cao BP RR. Het resultaat is massaal verworpen. We beraden ons op het vervolg.

Beste mensen,

Op woensdag 20 juli 2022 hebben wij ledenvergaderingen gehouden waarin het onderhandelingsresultaat voor de cao in stemming is gebracht. Daarnaast zijn er veel stemmen de afgelopen week per mail binnengekomen.

De uitslag van de stemming bij FNV is als volgt: 95% van de stemmen is tegen en 5% is voor.

De uitslag van de stemming bij CNV Vakmensen is als volgt: 95% van de stemmen is tegen en 5% is voor

Dat betekent dat het onderhandelingsresultaat door de leden van beide bonden massaal is verworpen. Er is veel onvrede over het resultaat en de wijze waarop BP RR met haar werknemers omgaat. De tijdelijke eenzijdig afgekondigde maatregelen zijn onvoldoende. BP RR zal structurele verbeteringen in de cao moeten doorvoeren. De winsten zijn historisch hoog maar dat is de inflatie ook. De leden verwachten veel meer van BP RR dan er nu op tafel ligt. Er staan nu opnieuw onderwerpen in die copy paste van de vorige cao en daar is in de looptijd gewoon niets mee gedaan.

De behoefte vanuit de achterban is dat er snel om tafel wordt gegaan om hierin tot een oplossing te komen. De TAR wordt als uiterste moment genoemd voordat er een nieuw resultaat behaald moet worden.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Egbert Schellenberg                                                      Johann Honders

Vakbondsbestuurder FNV                                             Bestuurder CNV Vakmensen

E. egbert.schellenberg@fnv.nl                                      E. J.honders@cnvvakmensen.nl

Nog geen lid? Word lid en beslis mee over de cao.

 

Downloads