Al het nieuws

Uitslag ledenvergadering cao Zeeland Refinery

Beste leden bij Zeeland Refinery, In deze nieuwsbrief lees je de uitslag van de ledenraadpleging voor jullie cao. Hartelijke groet namens de cao delegatie, Johann Honders

Beste leden werkzaam bij Zeeland Refinery,

Gisteren was de ledenvergadering bij ZR. In deze vergadering hebben we het resultaat van onderhandelen besproken. Jullie stem is duidelijk: dit resultaat is onvoldoende. Met een overgrote meerderheid van stemmen is dit vastgesteld. Gisteren is dit ook naar ZR gecommuniceerd. In de ledenvergadering hebben jullie duidelijk naar voren gebracht op welke punten er meer wordt verwacht. Wij zullen dit overbrengen in de verdere gesprekken met ZR. Dit staat gepland op 17 december 2021. Zodra daar meer nieuws over is, gaan wij dit opnieuw met jullie bespreken. We houden contact!

Mede namens de onderhandelingsdelegatie een hartelijke groet,

Johann Honders en Egbert Schellenberg.