Uitnodiging ledenvergaderingen en stemming eindbod Cao BP RR

Op maandag 3 oktober vinden er 2 ledenvergaderingen plaats om 13.00 uur en 19.30 uur in het Carlton Oasis Hotel, Curieweg 1 3208 KJ Spijkenisse. Ook worden de CNV-leden gevraagd hun stem nu digitaal uit te brengen.

Korte terugblik

Op donderdag 15 september 2022 is er een laatste overleg geweest over de cao voor BP RR. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een eindbod van BP RR voor een cao met een looptijd van 12 maanden.

Eindbod

De directie er voor gekozen om een eindbod te doen omdat BP niet volledig aan onze eisen tegemoet kon komen. Op hoofdlijnen komt het eindbod neer op een cao-looptijd van 1 jaar met een structurele loonsverhoging van 5% per 1 april 2022 en een éénmalige uitkering van €4000 bruto uit te betalen in de maand na goedkeuring van de vakbondsleden. De Share Match is nu van tafel, maar komt de volgende keer terug op de cao-tafel.
De overwerktoeslagen worden verhoogd voor de ploegendienst, hierdoor wordt de ploegentoeslag voortaan meegenomen in de toeslag. De bodem voor de consignatietoeslag wordt verhoogd naar €300.
Er komen werkgroepen om de signalen uit de luistersessies en het cao-overleg te bespreken en vast te stellen welke acties hierop ondernomen moeten worden.
Het volledige eindbod is te lezen in het bij deze nieuwsbrief in bijlage 1 toegevoegde protocol cao-bod. Verder is ook de nieuwsbrief van FNV en BP in bijlage 2 toegevoegd.

Ledenvergaderingen 3 oktober

Op maandag 3 oktober zijn er 2 ledenvergaderingen:  om 13.00 uur en om 19.30 uur in het Carlton Oasis Hotel, Curieweg 1, 3208 KJ Spijkenisse. Daar wordt door de onderhandelingsdelegatie een uitleg gegeven over de onderhandelingen en het eindbod. Je bent daar van harte welkom.

Stem uiterlijk 3 oktober

Over het eindbod kunnen CNV-leden nu al stemmen.  Stem digitaal met deze link. De stemming is nu opengesteld en sluit op maandag 3 oktober 2022, om 21.00 uur. Zorg ervoor dat jouw stem meetelt, stem dus op tijd. 

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.  Ga naar de cao-pagina

Mede namens de collega’s Johann Honders (CNV) en 
Egbert Schellenberg (FNV),
Jaap Bosma, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2030 / j.bosma@cnvvakmensen.nl

Downloads