Tweede cao onderhandeling KLK Kolb

Gisteren heeft de tweede onderhandelingsronde plaatsgevonden voor de nieuwe cao. We hebben de hele dag met elkaar gezeten en er zijn een aantal belangrijke stappen gezet. We praten je graag bij over de laatste stand van zaken. Volgende week vrijdag gaan we weer verder met de onderhandelingen.

De directie heeft onze reactie op de voorstellen met betrekking tot de leeftijd gerelateerde arbeidsvoorwaarden en het werken tijdens de kerststop serieus genomen. Deze voorstellen zijn ingetrokken.

RVU regeling
Ook is de verruiming van de RVU regeling aan bod gekomen. Concreet hebben wij voorgesteld dat de werknemer 20 jaar in de industrie moet werken, waarvan 10 jaar bij KLK Kolb. De directie heeft aangegeven dat er hierdoor niet meer mensen in aanmerking zullen komen, een verruiming is dus niet nodig. Graag vernemen wij van onze leden als dit toch wel het geval blijkt te zijn.

Meerwerk en vakantiedagen
Ons voorstel over meerwerk wordt door de directie overgenomen. Daarmee komt meer duidelijkheid in de cao voor alle functies. Verder hebben we met elkaar besproken dat een technische commissie met de voorbereidingen kan gaan starten die ons kunnen helpen bij de toekomstige ontwikkelingen rondom pensioenen. We gaan in het volgende kalenderjaar de wettelijke regels volgen waar het gaat om het verval van de wettelijke vakantiedagen die niet tijdig worden opgenomen. Belangrijk hierbij is dat de opbouw van de vakantiedagen (wettelijk en bovenwettelijk) ongewijzigd blijft.

Jubilea
Met de OR zal verder worden uitgewerkt dat de jubilarissen in het vervolg van een vrije dag kunnen genieten in de week dat ze jubileren, wanneer het jubileum valt op een roostervrije dag. Wij hebben nog voorgesteld om de mensen die in het afgelopen jaar hierdoor geen vrije dag hebben gekregen, alsnog een vrije dag toe te kennen. Hier hebben we nog geen reactie op gehad.

Salarisverhoging
Loon is uitgebreid aan de orde geweest. Met de voorgestelde loonstijging van 6,1% per 1 april 2023 heeft de directie een goed openingsbod gedaan. Helaas zijn we nog niet tot een goede loonafspraak gekomen.

We hebben onderzocht of we voor de werknemers in lagere schalen relatief meer loonstijging kunnen afspreken aangezien de werknemers met een lager inkomen extra hard door de inflatie zijn geraakt. Daarom hebben wij voor centen in plaats van procenten gekozen en voorgesteld om alle maandsalarissen structureel met € 365 per maand bruto te verhogen. Loon van de werknemers in bijvoorbeeld schaal 7 zou daarmee met 10,8% stijgen. Zit je in een lagere schaal dan is het percentage loonstijging nog hoger. Voor schaal 4 bijvoorbeeld betekent dit een loonstijging van 13%. Helaas kregen we dit niet voor elkaar.

De directie heeft een tegenvoorstel gedaan waarbij de salarissen op 1 april a.s. worden verhoogd met 6,1% + € 40 bruto per maand voor alle loonschalen. Volgens de directie is dit tegenvoorstel gelijk aan een gemiddelde loonstijging van 7,4%. Aanvullend ontvangt iedere werknemer éénmalig € 250 bruto (parttime naar rato). Zij rekenen daarnaast de éénmalige vergoeding van € 250 bruto daarbij op en komen op een totaal van 8%. Dit vinden wij niet terecht aangezien de inflatie ook niet eenmalig is. Structureel koopkrachtverlies moet met een structurele loonstijging worden gecompenseerd.

Financiële situatie KLK Kolb
Gezien het niveau van het laatste voorstel van de directie en rekening houdend met de financiële situatie van het bedrijf hebben wij het tegenvoorstel van de directie als onvoldoende beoordeeld. Zowel de bedrijfsomzet als de bedrijfswinsten zijn namelijk sinds 2019 alleen maar aan het stijgen.

Omzet 2019       Omzet 2022       Toename
€ 74 miljoen       € 124 miljoen     68%

Winst 2019         Winst 2022         Toename
€ 2,5 miljoen      8,6 miljoen         245%

Volgende week vrijdag komen de cao-delegaties weer bij elkaar. Daarna zullen we jullie weer informeren en kort daarna waarschijnlijk ledenvergaderingen organiseren.

Laat ons weten wat je hiervan vindt! Neem contact op met een van de kaderleden of met je vakbondsbestuurder.

Rick Pellis
Bestuurder CNV Vakmensen
06 5120 2994
r.pellis@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error