Al het nieuws

Stand van zaken Linde Gas

Linde Gas vraagt werknemers om mening over toekomst partnerpensioen.

CNV Vakmensen en FNV raden leden aan om te kiezen voor behoud huidige regeling
Jullie werkgever heeft tijdens de cao-onderhandelingen een voorstel gedaan om het partnerpensioen aan te passen. Beide vakbonden zijn kritisch over het voorstel. Linde vraagt nu aan alle werknemers wat zij willen met de regeling. Een lastig besluit, daarom vinden wij het een goed idee om uit te leggen waarom vakbonden vinden dat de regeling niet gewijzigd moet worden.

Linde zet enquête uit tot 3 december 2021
Linde heeft tijdens de onderhandelingen gezegd overspoeld te worden door vragen van niet-georganiseerde en nieuwe werknemers, om een keuze te krijgen in de opbouw van het partnerpensioen. Daarom zou het mensen individueel willen laten kiezen. FNV en CNV hebben tijdens de onderhandelingen uitgebreid gemotiveerd, waarom wij dit niet verstandig vinden. Nu Linde een eindbod in stemming wil brengen, komt het nogmaals bij jullie terug om te vragen of er echt draagvlak is voor hun voorstel. Bonden roepen iedereen op om de enquête in te vullen en aan te geven wat jullie willen.  

Waarom bonden niet voor aanpassing van het partnerpensioen zijn
FNV en CNV vinden dat dit niet het juiste moment is om te gaan sleutelen aan de collectieve regeling. Immers er staat op pensioengebied veel te gebeuren. De regeling dient op korte termijn ingevaren te worden in het pensioenakkoord, waar werknemers straks volop individuele keuzes krijgen. Het is met deze transitie niet verstandig om nu veranderingen door te voeren waardoor je straks minder te kiezen hebt. Lees wat we hierover eerder gezegd hebben (zie bijlage).

Goedkopere partnerpensioenregeling is geen loonsverhoging zoals Linde meent
Tenslotte vinden we het onverstandig om de collectief optimale partnerpensioenregeling, namelijk 100% opbouw, die jullie nu hebben in te ruilen voor een soberder regeling. Deze regeling, met nog maar 50% opbouw- en 50% risicobasis, is minder duur maar de kostenbesparing is geen loonsverhoging. Werkgever zegt in de voorstellenbrief dat de premieverlaging onderdeel van het totaal pakket aan loonsverhoging is. Dit is een sigaar uit eigen doos. Door mensen te laten kiezen voor een magerdere regeling die goedkoper is, heb je als werkgever geen loonsverhoging geboden.

Eindbod vertraagd
Linde heeft meer tijd nodig om het eindbod dat ze wil doen uit te werken. In plaats van eind afgelopen week, ontvangen we het waarschijnlijk pas eind komende week. We houden je op de hoogte.

Mede namens FNV kaderleden, Fred Massier, Frans Hesselberth, Bert Laarschot en Carlo Leenheers,
Iris van der Veen en Inan Bozkir, bestuurders

En mede namens CNV kaderlid John Buurman,
Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl 

 

Downloads