Reactie vakbonden op brief OWASE-werkgevers

De staking van donderdag en vrijdag jongstleden heeft niet geleid tot een reactie van werkgevers. Wel tot een reactie van werkgevers aan alle werknemers. Per brief geven jullie werkgevers aan dat ze het cao-proces achter zich willen laten. Ze roepen jullie op verder te gaan met waar jullie goed in zijn. En ook om waardering uit te spreken voor wat jullie met z’n allen doen. In de bijlage treffen jullie de gezamenlijke nieuwsbrief en nog wat uitleg

CNV Vakmensen
Gerard van Dijk, cao-onderhandelaar
M. 06 2060 1819
E. g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error