Reactie NRC artikel over pensioenfonds PDN

Het krantenartikel in het NRC van vrijdag 20 januari 2023 roept bij jou en je collega’s en bij gepensioneerden veel vragen op. Ook bij mij.

Uit een eerste onderzoek blijkt niet dat er daadwerkelijk geld uit het fonds is verdwenen zoals het artikel suggereert. Daar wordt in het stuk ook geen bewijs voor geleverd. Daarnaast staat het fonds ook onder toezicht van onder andere De Nederlandse Bank die controle uitoefent. Dat wil niet zeggen dat er niets mis kan zijn gegaan.

Onderzoek

Daarom heb ik bij DSM de relevante stukken opgevraagd en gekregen waar de journalisten naar verwijzen. Ook heb ik relevante notulen van CEOD vergaderingen ontvangen en bestudeerd en gesprekken gevoerd met betrokkenen om een beter beeld te krijgen om alle feiten op tafel te krijgen. Daaruit komt niet naar voren dat er daadwerkelijk geld ontvreemd is. Ook blijkt uit de stukken niet dat DSM beloofd heeft om financieel bij te springen als het fonds in zwaar weer zou komen. Ook is het niet verplicht voor een werkgever om extra geld in het nieuwe pensioenfonds te storten bij een overgang, zoals wel veel andere fondsen hebben gedaan.

Vraagtekens

Wel roepen de stukken en gesprekken bij mij verschillende vragen op. Waarom de premiekorting? Staat deze premiekorting op zich of heeft PDN DSM vaker korting gegeven of heeft DSM zelfs geld uit fonds onttrokken? Zijn er daadwerkelijk beloftes gemaakt dat DSM bij financiële problemen van het fonds, een extra storting zou doen? Ook vraag ik me af of de huidige structuur waarbij de directeur van DSM ook bestuursvoorzitter van PDN is, wenselijk is? Deze en nog andere vragen heb ik schriftelijk aan DSM gesteld. 

Vragen of opmerkingen

Mocht uit nader onderzoek blijken dat er daadwerkelijk zaken fout zijn gegaan of zaken niet door de beugel kunnen, dan zullen we daarop natuurlijk acteren.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag.

Ed Leunissen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-29023284
E: e.leunissen@cnvvakmensen.nl