PPG ledenvergaderingen cao en Sociaal Plan

Zoals jullie weten is aan het begin van deze maand jullie cao geëxpireerd. Reden waarom we binnenkort met jullie directie om tafel zullen gaan om te onderhandelen over de nieuwe cao. Zoals gebruikelijk willen we graag voorafgaand met de leden om tafel, om te horen wat jullie van ons verwachten. Dit jaar is die uitvraag nog iets zwaarwegender dan andere jaren, gezien de landelijke situatie rond inflatie en koopkrachtbehoud. We zijn zeer benieuwd wat jullie daarbij van jullie werkgever verwachten.

De cao is niet het enige dat speelt. Enige tijd geleden zijn we door jullie directie benaderd om te praten over de verlenging van het Sociaal Plan. Zoals jullie weten is het Sociaal Plan al enige tijd geëxpireerd, maar doordat het Sociaal Plan destijds als cao was aangemeld, is jullie werkgever daar nog steeds aan gehouden. Hoewel die situatie niet gewijzigd is, heeft jullie werkgever ons de afgelopen tijd een aantal voorstellen gedaan die linksom of rechtsom tot verslechteringen zouden leiden. Dat was dan ook de belangrijkste reden om daar vooralsnog niet mee akkoord te gaan. PPG heeft na afloop van de gesprekken aangegeven zich te willen beraden op de bestaande situatie.  Van jullie willen we - net zoals bij de cao - weten wat jullie als inzet bij eventuele vervolggesprekken van ons verwachten. Er valt al met al een hoop te bespreken. Om deze reden organiseren wij ledenvergaderingen.
Hieronder vind je de planning:

Datum

Vestiging

Tijd

Opmerking

woensdag 11 januari 2023

Den Bosch - Showroom

14:30 - 15:30 uur

 

donderdag 12 januari 2023

Tiel - Vergaderzaal

13:30-14:30 uur & 15-16 uur

 

maandag 16 januari 2023

Uithoorn - Aula hoofdkantoor

13-14 uur & 14-15 uur

 

dinsdag 17 januari 2023

A'dam - VisitorCentre - Uithoornzaal

13-14 uur & 14-15 uur

geen werkkleding en/of -schoenen

woensdag 18 januari 2023

On-line

15-16:30uur

 Click here to join the meeting

Graag zien we jullie op één van bovenstaande momenten. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

                                                                                             Leen van Mever

Jan Willem Brinkhorst                                                          Thea Snijders

Chantal van Binsbergen (CNV Vakmensen)                         Erik de Vries  (FNV Procesindustrie)