Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Kunststof-, Rubber en Lijmindustrie

De cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie liep tot en met 31 mei 2022. Op 16 juni 2022 hebben cao-partijen een onderhandelingsresultaat bereikt waarin een structurele loonstijging van 4% is afgesproken!

Loonstijging

Vakorganisaties hadden op basis van input van de leden 'loon' als belangrijkste op het wenselijstje staan. Uit de DigiC-enquête bleek eveneens dat werknemers dit de hoogste prioriteit geven. Ook door de hoge inflatie vonden cao-partijen het belangrijk om nu eerst een loonstijging af te spreken:
  • 4 % structurele loonstijging in één jaar, waarvan 2 % per 1 juni 2022 en 2 % per 1 november 2022
  • De looptijd van de cao is 1 jaar, dus van 1 juni 2022 tot 1 juni 2023
Daarnaast zijn er aanvullende en tekstuele afspraken gemaakt over consignatietoeslag, verlof na overlijden, maximale pensioenopbouw in 2023 en pensioen voor vakantiekrachten.

In de bijlage tref je het volledige onderhandelingsresultaat aan. 

Inhoudelijke agenda komende cao periode

Partijen hebben samen gekeken naar de resultaten van het DigiC-onderzoek en de ingebrachte voorstellen van vakorganisaties. Hiermee zullen wij in september samen een actieplan opstellen. We gaan afspraken maken over bijvoorbeeld de duurzaamheidsregelingen die de cao biedt, over uitleg en promotie van het ‘Protocol aanpassing werk en werktijden’, over de leesbaarheid en bekendheid van de cao, over verlof en verlofregelingen en over opleidingen en opleidingsbudget. het DigiC-rapport en de voorstellenbrieven van de vakorganisaties geven genoeg input voor zo’n actieplan.

Stemming

Wij zijn positief over het resultaat! Maar nu is het woord aan jou. Je kan je stem uitbrengen tot en met 6 juli as. Klik HIER om naar de stemming te gaan.
Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je naar de cao-pagina gaan van de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie. De link hiervoor vind je onder het volgende kopje. 

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Downloads