Onderhandelingsresultaat cao KLK Kolb

Vanmiddag is er een informeel overleg geweest met de directie over het cao conflict. Tijdens dit overleg heeft de directie een nieuw voorstel gedaan. Dit nieuwe voorstel is voor ons voldoende aanleiding geweest om de acties voorlopig op te schorten. We gaan dit nu eerst ter stemming brengen onder de leden.

Acties opgeschort
We hebben besloten dat we de acties opschorten vanaf zaterdagochtend 27 mei 07.00 uur tot en met dinsdag 30 mei. In de tussentijd zullen we het onderhandelingsresultaat ter stemming brengen. Dit betekent dat iedereen vanaf morgenochtend weer wordt verwacht te gaan werken, conform het dienstrooster. Mocht het resultaat onverhoopt worden afgewezen, dan zullen we na dinsdag verder moeten gaan met de acties.

Onderhandelingsresultaat
-Looptijd cao: 1 jaar
-Loonsverhoging: 9%
-Eenmalige uitkering van 750,- euro bruto, deeltijd naar rato.
-Protocolafspraak over het herstellen van de arbeidsverhoudingen.
-Vakantie: vanaf 1 januari 2024 onderscheid in wettelijke en bovenwettelijke vakantie.
-Vakbondscontributie vergoeding wordt weer voortgezet door de werkgever.
-Meeruren QC-rooster: uurloon bedraagt 0,66% van schaalsalaris vermeerderd met ploegentoeslag en meerwerktoeslag bedraagt 44%.
-Jubilea: recht op vrije dag bij jubileum op een niet ingeroosterde dag.
-Werkgeversbijdrage wordt voortgezet.
- Pensioen: instelling technische commissie, ter voorbereiding van besluiten door cao-partijen over Transitieplan nieuwe pensioenstelsel.
-Collectieve kwestie afbouwregeling QC: Er wordt een uitspraak gevraagd door de rechter over deze kwestie. KLK Kolb draagt de kosten van deze uitspraak. 

Ledenbijeenkomsten en stemmen op het resultaat
Op dinsdag 30 mei organiseren we samen met de FNV twee ledenbijeenkomsten waarbij we het resultaat zullen toelichten en ter stemming brengen. De bijeenkomsten worden gehouden in de bedrijfskantine van KLK Kolb. De tijden zijn als volgt:

-14.00 tot 15.00 uur
-15.15 tot 16.15 uur

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je je stem ook per mail doorgeven aan mij. Het stemmen kan tot dinsdag 30 mei 17.00 uur.

Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV en FNV,

Rick Pellis
Bestuurder CNV Vakmensen
r.pellis@cnvvakmensen.nl
06 5120 2994

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error