Onderhandelingsresultaat Apollo Tyres BV

Gisteravond hebben we met de directie voor de 4e keer onderhandeld over de nieuwe cao. We hebben een onderhandelingsresultaat bereikt dat wij op korte termijn aan jullie ter stemming zullen voorleggen.

Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat

De hoofdlijnen van dit resultaat zijn de volgende:

- looptijd van de CAO 1 jaar, 
- loonsverhoging van 4,5% ingaande 1 april 2024
- verlenging van het huidige sociaal plan met 3 jaar. Het sociaal plan geldt vanaf 1 april 2025 voor alle werknemers (NL, EU en R&D) die in vaste dienst zijn bij Apollo Tyres.

Zodra de tekst klaar is zullen wij deze met jullie delen en zullen wij jullie vragen of jullie hiermee kunnen instemmen.

De cao online

Je kunt de cao ook online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf zo altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jou cao. Ga hier naar de cao-pagina


Nicole Engmann-van Eijbergen
Bestuurder CNV
E: n.engmann-vaneijbergen@cnv.nl
M: 06 5160 1989

Mede namens de cao delegaties van CNV en FNV
Chris Westland en Johnny Walkot (CNV)
Dino Djulbic (FNV bestuurder)
Paolo Oddo en Max Winkelhorst (FNV)